Articles

Columbus Nursing Home zanedbávat právníci

všichni obyvatelé pečovatelského domu si zaslouží pečlivý dohled a lékařskou péči, stejně jako ochranu před poškozením. Pokud máte podezření, že starší milovaný trpí zanedbáváním nebo zneužíváním v pečovatelském domě, zavolejte právníky Rinehardt Injury. Jsme místní advokátní kancelář vedená týmem zkušených advokátů. Náš tým je k dispozici pro řešení případů zranění zanedbávání pečovatelského domu v Columbusu, Ohio, a okolní oblasti.

rozhodování o umístění milovaného člověka do pečovatelského zařízení může být pro mnoho rodin obtížné. Rozhodnutí vzdát se nezávislosti na nepřetržité péči je vyjednávání, kterému musí nakonec čelit mnoho starších lidí. Při hledání správných pečovatelských zařízení chtějí rodiny vědět, že jejich blízkým se dostává nejlepší možné péče. Mnoho pečovatelských zařízení má vynikající pečovatele na zaměstnance, aby se ujistil, že jejich obyvatelé dostávají vynikající pozornou péči.

bohužel tomu tak není vždy, a když nedbalé pečovatelské zařízení ohrožuje zdraví a pohodu svých obyvatel, zaslouží si zaplatit cenu. Columbus domov důchodců zanedbávání právníci na Rinehardt Zranění Právníci bojovali jménem Ohioans po celá desetiletí, zajistit, že budou mít kvalitní právní obhájce bojovat za svá práva.

Naši právníci pochopit, mýtné, že domácí ošetřovatelské zneužívání má na Ohio rodiny, a budeme bojovat, aby se ujistil, že nekvalitní ošetřovatelské zařízení, zodpovídat za jejich provinění.

Rinehardt Zranění Právníci nejvyšší verdikt poroty v Franklin County a pátá nejvyšší celostátní pro 2017

Potřebuji Pečovatelskou službou Zanedbávání Právník?

identifikace zneužívání pečovatelského domu může být v některých případech náročná. Tam jsou některé jemné náznaky, že zanedbané nebo týrané obyvatelé pečovatelských domů běžně displej, a často advokát může být nápomocný v rodin určit, zda zneužívání je, ve skutečnosti, vyskytující. Zkušené právní týmy, které bojovaly za oběti zanedbávání, chápou, že zneužívání není jen o fyzické bolesti, je to o nepozornosti a nedostávání potřebné péče.

pojišťovny nebo právníci, kteří zastupují domov s pečovatelskou službou, mohou tlačit na rodiny, aby přijaly nižší vyrovnání, než si zaslouží. Pronájem pečovatelského domu zanedbávání právník může pomoci zajistit, že rodiny obdrží vypořádání, které je spravedlivé na základě jejich situace. Pokud jste podali žalobu proti pečovatelském domě, měli byste se absolutně vyhnout mluvení s jakýmikoli pojišťovacími agenty zastupujícími zařízení, pokud není zapojen také váš právník. Mluvit s pojišťovacími agenty bez předchozí konzultace s právníkem nebo jejich zapojení do konverzace může poškodit celkový výsledek vašeho případu.

Pokud dochází ke zneužívání nebo zanedbávání, je přijetí právních kroků zásadním opatřením k zajištění toho, aby ošetřovatelské zařízení bylo nuceno napravit své chování. Tak hezky, jako by bylo z nedbalosti zařízení k self-správné, to často trvá nějakou právní a finanční důsledky inspirovat významné změny. Navíc je důležité vytvořit záznam o nedostatečné péči o zařízení, která nesplňují služby, které inzerují. To může v budoucnu pomoci dalším rodinám, když se rozhodnou, které bydliště si vyberou pro své blízké.

proč si vybrat právě nás?

advokáti Rinehardt zranění advokáti vést se soucitem a dovedností. Chápeme, že když se s námi klienti spojí, potřebují advokáta. Poškození zanedbávání je často emocionální i fyzické a my jsme dali své zkušenosti do práce, když bojujeme za to, aby nedbalé pečovatelské domy byly odpovědné za způsobení nepřiměřené bolesti a utrpení jejich obyvatelům.

naše desetileté zkušenosti nám daly privilegium pracovat s různými rodinami postiženými nedbalostí pečovatelského domu. Z tohoto důvodu chápeme, že zatímco potřeby jednotlivců se liší, bolestivé účinky zanedbávání pečovatelského domu ublížily mnoha lidem mimo člena rodiny žijícího v zařízení.

v případě zanedbávání pečovatelského domu náš právní tým vyhrál $ 342,500 pro 90letého klienta, který utrpěl zlomeniny z pádu. Starší lidé potřebují zvláštní pozornost a zvláštní péči, když je vyžadují jejich fyzické a duševní schopnosti. Rodiny svěřují pečovatelským zařízením tyto úkoly, když nemohou tyto potřeby uspokojit. Když zařízení nesplňují určitý standard péče, jsme vždy připraveni postiženým pomoci.

případy zanedbávání pečovatelského domu, které řešíme:

při zneužívání v pečovatelském zařízení mohou být na vině různé faktory. Personální obsazení je pro pečovatelské domy neuvěřitelně důležitým hlediskem. Ujistěte se, že kontrolují pověření žadatelů, najímání kvalifikovaných vynikajících vyhlídek, a poskytování uspokojivého a průběžného školení je prvořadé pro poskytování kvalitní péče obyvatelům.

bez ohledu na to, co je přesná příčina, rezidence, které nedokážou prosadit postupy kvality, by měly být odpovědné. Níže jsou uvedeny nejčastější přestupky, za které jsou pečovatelská zařízení žalována:

  • Fyzické Týrání – Zlomené kosti, svalové výrony, nevysvětlitelné nebo neobvyklé modřiny jsou běžné příznaky, že vaše milované může být zažívá zbytečné drsnosti a dokonce i fyzické týrání. Kromě toho mohou být značky ligatury na zápěstích a kotnících také známkami toho, že dochází k násilnému fyzickému omezení. Přetrvávajícím problémem jsou také pacienti, kteří jsou upuštěni.
  • emoční zneužívání-emoční zneužívání může mít podobu verbální, neverbální nebo obojí. Ti, kteří podstoupí emoční zneužívání, jsou často depresivní a staženi.
  • sexuální zneužívání-bohužel některé pečovatelské domy byly obviněny ze sexuálního zneužívání obyvatel. Když k tomu dojde, zaměstnanci mohou donutit osoby, které jsou v jejich péči, aby se zapojily do nesprávných činností. Oběti mohou mít modřiny, krvavé Spodní prádlo, a dokonce se nakazili pohlavně přenosnými chorobami.
  • zanedbávání-obětem zanedbávání může být podán nesprávný lék, což způsobí, že se znovu vyvinou příznaky, které byly dříve zvládnuty. Mohou onemocnět a vyvinout proleženiny, když nejsou dostatečně přesunuty. Ti, kteří jsou opomíjeni, mají také mnohem vyšší riziko smrtelných případů udušení.
  • finanční vykořisťování-obyvatelé pečovatelských domů jsou často zaměřeni na svá finanční aktiva. Zaměstnanci, kteří se na ně živí, mohou přesvědčit obyvatele, aby provedl změny ve své vůli nebo jiné dokumentaci k majetku. Rezident může být nucen platit zaměstnance nebo provádět velké nákupy.
  • Assisted Living Accidents-Assisted living facilities mají povinnost udržovat své obyvatele v bezpečí. Pokud jsou bezpečnostní opatření přehlížena nebo ignorována, obyvatelé riskují, že budou poškozeni.

Ohio zákon dává těm, kteří jsou postiženi zneužíváním pečovatelského domu, dva roky, aby začali uplatňovat svůj nárok proti nedbalé straně. Takže pokud máte podezření, že se něco děje s vaším blízkým, váš instinkt může být správný. Ujistěte se, že budete jednat včas, takže můžete držet ty odpovědnost za zanedbání nebo zneužití právně zodpovědný.

bohužel, protože mnoho členů rodiny není schopno být svědkem hrubého nebo nedbalého chování, jak k němu dochází, není vždy zřejmé, když člen rodiny trpí. Pochopit, pokud jste milovali jeden zažívá jakékoliv formě zneužívání nebo zanedbávání v rukou domácí ošetřovatelské zaměstnance, musíte nejprve pochopit příznaky.

váš milovaný se může cítit bezmocný

obyvatelé pečovatelského domu často nejsou schopni komunikovat, když je personál ignoruje,týrá nebo zneužívá. Můžeme vám pomoci chránit ohrožené rodiny a usilovat o odškodnění za utrpení a ztráty vydržel, protože z domova důchodců z nedbalosti. Náš právní tým chápe příznaky a příčiny řady takových případů, včetně:

  • zanedbání zranění: Bez dozoru starší obyvatelé jsou mnohem pravděpodobnější, že utrpět zranění pádu a trpí zlomený kyčel, proleženiny (proleženiny), nebo vředy. Zanedbání může také vést k dehydrataci a podvýživě, což může být fatální. Někdy mohou obyvatelé pečovatelského domu bloudit z areálu, což je další příznak zanedbávání a nedostatku personálu. Nedostatek personálu není adekvátní omluvou pro utrpení vašeho blízkého.
  • chyby v léčbě: poskytnutí starších osob nesprávnými léky nebo dávkami nebo zapomenutí podat jim léky může mít vážné zdravotní následky.
  • zneužívání: zařízení pečovatelských domů mají povinnost chránit bezpečnost obyvatel a jsou odpovědná za najímání kvalifikovaných zaměstnanců. Zranitelné osoby by nikdy trpět fyzické týrání nebo sexuální napadení, protože zařízení se nepodařilo prověření zaměstnanců.

ačkoli se váš milovaný může v takové situaci cítit bezmocný, existují kroky, které můžete podniknout, abyste pochopili, čím procházejí. Jedním z takových kroků je kontaktovat tým zkušených právníků, když poprvé máte podezření na nedbalost nebo zneužití pečovatelského domu. Mohou využít své znalosti, které vám pomohou určit, co váš milenec prochází a pomůže vám rozhodnout o akčním plánu.

pomůžeme VÁM POSTARAT se O SVÉ blízké ONESCONTACT NAŠI PRÁVNÍCI

Náš tým je Připraven

posoudit a vyšetřit, příznaky, domácí ošetřovatelské zneužívání nebo zanedbávání, stejně jako jiné formy zanedbání lékařské péče. Jedná se o citlivé situace, a zasloužíte si kvalifikovaný právní tým, který vám pomůže nést odpovědnost za utrpení vašeho blízkého. Přehlédnutí, jako je nedostatek personálu nebo neprovedení kontroly na pozadí, nejsou omluvou pro utrpení, které váš milovaný vydržel.

posadíme se s vámi a vypracujeme strategii na ochranu vašeho rodinného příslušníka a usilujeme o finanční zotavení. Pokud máte podezření, že váš milovaný trpí v pečovatelském domě, využijte našich bezplatných konzultací bez závazků. Naši právníci vám mohou pomoci vyhodnotit situaci a pomoci vám určit postup, který je v nejlepším zájmu vašeho blízkého.

pečovatelský dům zanedbávání právníci v Columbusu, Oh

Rinehardt zranění právníci je odpověď na vaše zranění. Náš tým právníků a případových manažerů zastupoval klienty v Columbusu a v celém středním a severním centrálním Ohiu po celá léta. Léčíme každý nový klient, jako by byli součástí naší rodiny tím, že poskytuje jasnou komunikaci, budování silný vztah, a pomocí našich zkušeností, poskytovat právní poradenství, které je v jejich nejlepším zájmu. Nabízíme bezplatné konzultace bez závazků, proto neváhejte kontaktovat náš tým ohledně vaší právní záležitosti.