Articles

Království nebeské (Matoušovo evangelium)

Když byla fráze poprvé použita, bylo jasně zamýšleno být eschatologické s královstvím nebeským odkazujícím na koncové časy. Nicméně, při posledním soudu se nepodařilo dojít v éře rané Církvi, Křesťanští učenci přišli pochopit termín v odkazu na duchovní stav v (poradit se s Lukáš 17:21), nebo větší zpoždění, čas konce (poradit se Matouš 24:36). Pro ty, kteří věří v zpožděný čas konce, je obtížné, protože fráze „Boží království“ je spojena s jinými frázemi jako „po ruce“ nebo „je blízko“, což znamená bezprostřední událost. K této výzvě, Albright a Mann naznačují, že lepší překlad by uvedl, že království se “ rychle blíží.“R. T. France to považuje za ještě bezprostřednější, což naznačuje, že věta by měla být čtena jako odkaz na“ stav věcí, který již začíná a vyžaduje okamžité kroky.“

v Novém zákoně se o Božím trůnu mluví v několika podobách: Nebe jako trůn Boží, Davidův trůn, trůn slávy, trůn milosti a mnoho dalších. Nový Zákon pokračuje v Židovské identifikace samotného nebe jako „Boží trůn“, ale také lokalizuje na trůn Boha jako „v nebi“ a mají chvilku podřízené místo na pravici Boží pro Zasedání Krista.