Articles

Odpor kapela

Pocházející z počátku 20. století, kapely byly původně vyrobeny z chirurgické hadičky a cvičení, prováděné pro svalovou rehabilitaci, a kapely odpor školení je nyní široce používán jako součást obecné fitness a silový trénink. Jejich flexibilita při používání a nízká hmotnost jsou pro mnoho uživatelů významnou výhodou.

typicky jsou pásy barevně odlišeny, aby vykazovaly různé úrovně odporu, a uživatelé musí vybrat vhodnou úroveň. Barvy kódu se mezi značkami liší.

k dispozici jsou také smyčkové pásy, stejně jako hadičky bez držadel a pásy nastavené s držadly . Některé typy umožňují připínání úchytů na pásmu nebo smyčce.

odporové pásy se snadno používají a jejich nízká hmotnost umožňuje lidem snadno je přenášet, pokud cestují a pokračují v rutinních sezeních pro silový trénink.

i když existuje mnoho různých forem cvičení pro kapely, odpor kapely, stejně jako počet opakování jsou hlavní proměnné používané ke snížení nebo zvýšení intenzity tréninku. V roce 2014 vědci zjistili, že Bench Press a odporové pásmo Push-up při podobných úrovních stresu přinesly podobné zvýšení síly.