Articles

Zpráva

Jak se společenství vlastnictví ovlivňuje váš skutečný majetek,

Jako tým, máme zájem o další vzdělávání pro naše členy týmu. Pro jednoho z našich nedávných školení, pozvali jsme Rachael M. Harbison, Advokát Hurley Re, P. C., aby s námi mluvit o významu setkání s realitní plánovač ujistěte se, že vlastnictví je správně určené v závěti. Mysleli jsme si, že naši čtenáři by mohli těžit z některých informací, tak jsme požádali Rachael, aby napsala článek, který bychom mohli zveřejnit.

# # #

Střední Oregon, známý svou krásou a rozsáhlými rekreačními příležitostmi, zaznamenal v posledních několika letech významný populační růst. Mnoho rodin, které se do této oblasti stěhují, pochází ze sousedních států Kalifornie, Idaho, Washington nebo Nevada. Tyto státy sdílejí jednu společnou věc: všichni označují manželský majetek za komunitní majetek. Oregon, na druhou stranu, je státem obecného práva. Zachování komunitního majetku po přestěhování do Oregonu může manželům poskytnout významné daňové výhody. Proto, to může být výhodné pro rodiny pohybující se v této oblasti poradit se s realitní plánování právník před nákupem nemovitosti diskutovat o zachování jejich majetek obce stav.

Co je to komunitní majetek? Když manželský pár bydlí ve státě komunitního vlastnictví, jakýkoli majetek získaný během jejich manželství je považován za komunitní majetek a je ve vlastnictví obou manželů stejně, pokud nepodepsali dohodu, která stanoví jinak. K tomuto rovnému vlastnictví dochází, i když je nemovitost pojmenována pouze jménem jednoho z manželů.

Co se stane, když se pár přestěhuje ze státu komunitního vlastnictví do Oregonu? Vlastnost neztrácí automaticky svůj status komunitního vlastnictví při přechodu do státu obecného práva. Pro pár je však relativně snadné omylem ztratit označení komunitního majetku. Například nákup nemovitosti v Oregonu jako nájemce—jako celek nebo jako nájemníci v obyčejný s právem dědit po spolumajiteli může mít za následek ukončení společenství majetku stav a převod majetku do zvykového práva nemovitostí.

jaké jsou výhody zachování komunitního majetku? Potenciální daňová výhoda zachování komunitního majetku zahrnuje získání plného kroku v základu při smrti pozůstalého manžela. Při smrti prvního z manželů by ½ podíl pozůstalého manžela získal nový základ kromě ½ podílu zesnulého manžela. IRC 1014(b) (6). U majetku podle obecného práva, pouze část majetku zesnulého manžela by získala step-up na základě.

stav komunitního majetku může být také prospěšný pro smíšené rodiny. Někteří manželé si mohou přát, aby jejich děti z předchozího manželství měly zájem, a pokud by se jednalo o majetek komunitní, byli by svobodní. Nicméně, pokud byl majetek vlastněn s právem pozůstalosti, majetek by přešel na pozůstalého manžela v plném rozsahu. To nemusí být požadovaný výsledek rodiny.

páry mají možnosti při rozhodování, zda zachovat svůj status komunitního majetku. Běžně, pár může umístit svůj komunitní majetek do společné odvolatelné důvěry. Páry mohou také uzavřít dohodu o vlastnictví Společenství, v podstatě smlouva, která označuje konkrétní aktiva jako majetek Společenství. Je důležité přezkoumat situaci každé rodiny případ od případu, protože určení majetku závisí na několika faktorech. Ale nejprve si uvědomit své možnosti je klíčem k dobrému plánování.