Articles

Himmeriget (Matteusevangeliet)

da udtrykket først blev brugt, var det klart beregnet til at være eskatologisk med Himmeriget, der henviste til endetiderne. Men da den sidste dom ikke fandt sted inden for den tidlige kirkes æra, kom kristne lærde til at forstå udtrykket med henvisning til en åndelig tilstand indeni (konferere med Lukas 17:21) eller en meget forsinket sluttid (konferere med Mattæus 24:36). Der er en vanskelighed for dem, der tror på en forsinket sluttid, da udtrykket “Guds Rige” er forbundet med andre sætninger som “ved hånden” eller “er nær”, hvilket antyder en forestående begivenhed. Til denne udfordring, Albright og Mann foreslå en bedre oversættelse ville sige, at riget er “hastigt nærmer sig.”R. T. Frankrig ser det som endnu mere øjeblikkeligt, der antyder, at udtrykket skal læses som en henvisning til “en situation, der allerede er begyndt og kræver øjeblikkelig handling.”

i Det Nye Testamente tales Guds trone i flere former: Himlen som Guds trone, Davids Trone, Herlighedens trone, Nådens Trone og mange flere. Det Nye Testamente fortsætter jødisk identifikation af himlen selv som” Guds trone”, men lokaliserer også Guds trone som” i himlen ” og har et andet underordnet sæde ved Guds højre hånd til Kristi Session.