Articles

måder hvordan man slår en DUI

måder hvordan man slår en DUInår en chauffør debiteres for DUI, DUI eller endda en testafvisningsovertrædelse for første gang, er det vigtigt at indse, at der er hjælp til dokumenterede måder, hvordan man kæmper & slå en kørsel under indflydelse sagen i 2018. Følelsen af at være forvirret og overvældet er normal, men den første ting at være opmærksom på er, at det med succes at forsvare dui & DVI-afgifter kan være tekniske og komplekse. Der er også mange stærke forsvar baseret på krænkelser af en førers rettigheder under et trafikstop, testprocedurer og tekniske krav, som de fleste ikke vil være opmærksomme på. Hvis en person skulle påberåbe sig skyldig, før han fik arrestationsoplysningerne undersøgt online af os, en chauffør opgiver muligvis et godt forsvar for at slå og afvise anklagerne fuldt ud.

når vi kan gennemgå en persons egne anholdelsesforhold med hensyn til de indledende detaljer om, hvad der skete, er det næste skridt at anmode om og undersøge, hvad politiets beviser er. Alt fra politirapporten fra den officer, der fik trafikken til at stoppe og arrestere, til de tekniske specifikationer for åndedræts-eller blodprøvemaskinen skal analyseres, hvis der blev begået vigtige fejl af politiet. Vi gennemgår en anholdelse fra alle mulige vinkler, så når der er muligheder for et stærkt forsvar at finde, hjælper vi med at finde det. Bekæmpelse af DUI-afgifter kan føles stressende og overvældende. Vi tager os også tid til at besvare alle spørgsmål og bekymringer, en person måtte have, og diskutere, hvilke potentielle muligheder der kan være tilgængelige for at vinde sagen helt.

at navigere gennem kompleksiteten af en DUI-lovovertrædelse kan være en stressende periode, og vi er her for at hjælpe med at gøre det lettere med lige svar om, hvad vi skal gøre. Mens du indsender dine egne anholdelsesoplysninger online, så vi kan gennemgå og diskutere, hvad dine bedste tilfælde er med dig, har vi også beskrevet nedenfor nogle af de bedste strategier & juridiske måder til, hvordan man får en DUI afvist før retssagen.

 • står over for forvirring efter en DUI-Anholdelsesafgift
 • konfrontering af konsekvenser af en DUI-lovovertrædelse skyldig overbevisning
 • virkningerne af kørsel under indflydelse afgifter
 • Navigering i det komplicerede felt med nye love
 • forståelse af, hvordan man bekæmper lovovertrædelsen
 • den første Førerkorthøring inden straffesagen
 1. udfordrende, hvis et DUI-kontrolpunkt trafikstop var lovligt
 2. bekæmpelse af mistanke om en kørsel under påvirkning arrestation
 3. spørgsmålstegn ved pålideligheden af vejsidefeltets nøgternhedstest
 4. udfordring af åndedrættet Testaflæsninger
 5. udfordring af blodprøveresultaterne nøjagtighed
 6. viser en DUI-Testafvisningsafgift er forkert
 7. brug af en politibetjents manglende læsning af Miranda-rettigheder
 8. bekæmpelse af DUI-testresultater Over den lovlige Bac-grænse
 9. udfordrende DUI-afgifter for sager, der involverer kvinder
 10. gør et stærkt stigende alkoholindhold i blodet forsvar
 11. bekæmpelse af en DUI-afgift for marihuana& narkotika

står over for forvirring efter en DUI-ANHOLDELSESAFGIFT

når en person er tiltalt for en DUI-eller DVI-lovovertrædelse for første gang, er det ikke overraskende, at de fleste mennesker vil have to grundlæggende spørgsmål: “skal jeg miste mit kørekort” og “hvor meget koster det”? Det virkelige problem i kampen mod en kørsel under indflydelse er ikke, om en person havde indtaget alkohol eller andet stof, men om anklagemyndigheden faktisk kan bevise ud over en rimelig tvivl om, at arrestationen virkelig var gyldig. Mange gange er der ofte en uskyldig og rimelig forklaring på uregelmæssig kørsel, såsom at være syg, træt eller blive distraheret. Under andre omstændigheder kan bevis for uregelmæssig kørsel være i modstrid med en gennemgang af politistationens video, der ikke viser tydelige tegn på, at en chauffør er under påvirkning af alkohol eller stoffer. Der er mange, og nogle gange meget tekniske måder til, hvordan man forsvarer og slår en DUI charge-sag. Udover den alt for almindelige officerfejl eller funktionsfejl i åndedrætsværn, som kan afsløres gennem en omhyggelig gennemgang af vedligeholdelsesoptegnelserne for åndedrætsprøvemaskinen, disse åndedrætsprøvesager kan ofte med succes vindes baseret på politirapporteringsspørgsmål vedrørende de faktiske anholdelsesoplysninger, eller krænkelser af en chaufførs forfatningsmæssige rettigheder med hensyn til, hvordan testene blev udført. Enhver DUI-arrestoplevelse er en skræmmende situation, især når nogen aldrig har været i problemer med loven før og ikke ved, hvad de kan forvente. Et minut føles en person fint, de kørte ikke under påvirkning, men blæste stadig på en eller anden måde over den lovlige grænse for .08 BAC ved et trafikstop eller endda ved et DUI-kontrolpunkt. Det er vigtigt at vide, at manglende DUI-ånde eller blodprøve ikke betyder en person skyldig. Indtil arrestationsoplysningerne og andre beviser gennemgås online gennem os af en lokal dui-specialist, først da kan en person vide, hvad de bedste forsvarsmuligheder er, der muligvis kan udfordre og slå sagen. At finde disse muligheder for, hvad man skal gøre, og måder, hvordan man kan bekæmpe anklagerne med succes, vil altid være baseret på en chaufførs egne specifikke anholdelsesforhold for, hvad der skete. Med hensyn til hvor meget vil en DUI koste, dette er igen noget, der kun kan etableres, når en persons egne anholdelsesoplysninger kan undersøges af os online af en dygtig og lokal advokat, der vil forstå kompleksiteten i en persons individuelle situation. For spørgsmål eller bekymringer om mulige måder at bekæmpe & slå et DUI-gebyr, som du muligvis har at gøre med, lad os analysere din situation for potentielle muligheder for at afvise afgifterne via den korte kontaktformular til højre på denne side.

konfrontering af konsekvenser af en DUI-lovovertrædelse skyldig overbevisning

en lokal DUI-advokat, der undersøger en persons arrestationsoplysninger online, vil have en rekord for at vinde en betydelig procentdel af de sager, der kæmper for at slå DUI-og DUI-anklager, herunder testafvisningssager, de har påtaget sig. De står bag en dokumenteret rekord af succes baseret på utrættelig fortalervirksomhed for mennesker og en formidabel tilgang til at komme ud af en kørsel under indflydelse lovovertrædelse. Eventuelle gebyrer for DUI, der inkluderer enten alkohol, stoffer, receptpligtig medicin, marihuana, eller endda nægter at tage dui-testene, kan alle have betydelige og uventede konsekvenser ud over strafferetlige bøder og potentiel fængselstid. Straffe for en første lovovertrædelse kan også føre til:

 • en permanent straffeattest fundet på baggrundskontrol
 • at skulle få en Tændingslåseenhed installeret til at køre
 • begrænser mange beskæftigelsesmuligheder i en jobsøgning
 • suspension af kørekort i mindst 1 år
 • påkrævet alkohol/narkotikabehandling og DUI-skoleklasser
 • øgede bilforsikringssatser i mindst 5 år
 • begrænser muligheden for at rejse til andre lande i udlandet

vores gratis online sag undersøgelse af en person anholdelse er en systematisk og grundig gennemgang af oplysningerne. Vi undersøger alle muligheder for muligheder for forsvarsstrategier, der kan få de anklager afvist, der kan omfatte, men er ikke begrænset, til:

 • udfordring af årsagen til den oprindelige trafikstoppet
 • spørgsmålstegn ved de anvendte metoder til test af en chaufførs ædruelighed
 • krydsforhør potentielle vidner og udfordring af detaljerne skrevet i politirapporten
 • brug af eksperttoksikologer til at udfordre anklagemyndighedens åndedræt eller blodprøveresultater bevis
 • finde andre politifejl eller procedurefejl, der krænker en persons rettigheder i henhold til gældende DUI-love

desuden ved en domfældelse for selv en første gang lovovertrædelse DUI eller DVI anholdelse, en persons kørekort vil suspenderes i et år, og i de fleste stater, licensophænget ophæves ikke, før visse krav er opfyldt, som inkluderer betaling af Domstolens bøder, afslutning af alkohol-eller DUI-klasser, og have en låseenhed installeret på enhver bil, personen måtte køre. Hvis en chauffør bliver dømt for testafvisning af en DUI-åndedrætsværn eller blodprøve, sanktionerne vil være de samme og lige så alvorlige med omkostninger og konsekvenser, som hvis en person tog og mislykkedes testene. Derfor vil de obligatoriske minimumsstraffe i henhold til gældende lov også gælde for disse typer afgifter.

virkningerne af kørsel under påvirkning afgifter

står kørsel under indflydelse afgifter er en vanskelig oplevelse for nogen – og det er en prøvelse, der kan have dybtgående virkninger på en persons liv og deres familie i mange år fremover. De fleste mennesker, der er anklaget for en første lovovertrædelse, er forståeligt nok bange, stressede og undrer sig over, hvad der vil ske næste gang med spørgsmål som:

 • “vil jeg have en permanent kriminel fortegnelse for livet som følge af disse anholdelsesafgifter?”
 • ” hvor sandsynligt er det, at min licens vil blive suspenderet, hvis jeg er dømt for en 1. lovovertrædelse DUI?”
 • ” er der nogen måde at vise, at min blodprøve eller åndedrætsværn var forkert eller ikke blev givet korrekt?”
 • ” skal jeg få en Tændingslåseenhed i min bil til at køre overhovedet?”

hvert år strammes love med strengere straffe og omkostninger for mistænkte chauffører af en DUI-eller DUI-lovovertrædelse. For overhovedet at have noget håb om måder, hvordan man kommer ud af eller slår anklagerne for afskedigelse, er det vigtigt ikke bare automatisk at erklære sig skyldig uden at have arrestationsoplysningerne professionelt gennemgået først for potentielt stærke forsvarsmuligheder, som mange chauffører ikke er opmærksomme på oprindeligt. Når disse anholdelsesoplysninger er nøje undersøgt for potentielle politifejl og andre anholdelseslovlighedsproblemer, en lokal DUI-advokat vil derefter kontakte personen og diskutere, hvad de bedste strategier er, som muligvis kan hjælpe med at vinde sagen, og hvordan de kan få de bedst mulige resultater for sagens resultat. Når en chauffør træffer valget om at begrænse deres muligheder ved at beslutte at erklære sig skyldig uden først at lade lokale og erfarne dui-specialister gennemgå arrestoplysningerne online hos os for mulige forsvarsmuligheder eller endda lovlige smuthuller, en person har så langt større risiko for sanktioner med øgede chancer for at miste et kørekort, at skulle få en tændingslås eller en åndedrætsværn installeret, og stadig den reelle mulighed for fængsel og obligatoriske høje bøder at betale. Efter en 1. gang overbevisning, bilforsikring satser vil stige dramatisk, så længe s 5 år i gennemsnit med disse højere omkostninger. Da enhver DUI-eller DUI-lovovertrædelse skyldig overbevisning vil resultere i en permanent kriminel fortegnelse for livet, det vil have en meget negativ indvirkning på en fremtidig jobsøgning, og muligvis endda en nuværende karriere, hvis en person ender med at miste sit kørekort eller kræver, at der installeres en tændingslåseenhed på bilen. Hvad mange mennesker også er uvidende om, når de kæmper med DUI-anklager, er, at en overbevisning om lovovertrædelsen også vil begrænse evnen til at rejse internationalt.

med alt, hvad der står på spil både professionelt og personligt, er de reelle konsekvenser af at erklære sig skyldig i en kørsel under indflydelsesafgiften virkelig ødelæggende. Selvom det efter en anholdelse er ret forståeligt og endda normalt at føle sig modløs, skylder folk sig selv at undersøge enhver mulig løsning for måder at undgå en overbevisning på, hvilket er præcis, hvad vi leverer med vores gratis online hjælp. Timingen for hvad man skal gøre og visse forsvarsmuligheder er meget kritisk i en DUI-sag, så hvor længe en person venter på at få den rette juridiske hjælp, vil være en af de største faktorer for at gøre hele forskellen i at øge chancerne for succes med at gemme et kørekort, undgå kravet om tændingslås og vinde sagen helt.

De to hovedtyper af DUI arrestation lovovertrædelser

der er 2 vigtigste strafbare handlinger relateret til dui& DHI anklager:

 • kørsel over den lovlige grænse for .08 BAC (alkoholindhold i blodet): Drift (eller være i pleje og kontrol af) et køretøj, mens en førers alkoholindhold i blodet er over det nationale .08 lovlig alkoholgrænse.
 • afvisning af en åndedrætsværn eller blodprøve: nægter at tage åndedræt eller blodprøve, efter at en politibetjent har anmodet om en af en chauffør, der mistænkes for at køre under påvirkning af alkohol, ulovlige stoffer eller visse typer medicin.

Navigering i det komplicerede felt med nye love

som tidligere diskuteret kan og vil dui-anklager have en alvorlig indvirkning på en persons liv. Tabet af et kørekort kan alvorligt påvirke en persons evne til at arbejde, yde støtte til familiemedlemmer og deltage i personlige livsaktiviteter. Enhver form for kørsel under indflydelse overbevisning i henhold til de nuværende love vil resultere i en permanent straffeattest, som vil påvirke mange beskæftigelsesmuligheder og begrænse rejser uden for USA. Vi ved, hvad der står på spil for en chauffør i denne situation, og når vi først kan gennemgå, hvad der skete i arrestationsoplysningerne, som en person sender online til os, Vi kan derefter være i stand til at gennemgå de bedste muligheder for, hvad vi skal gøre, baseret på de specifikke omstændigheder for, hvad der faktisk skete.

når en person får den rette hjælp i tide og beslutter at påberåbe sig ikke skyldig og bekæmpe anklagerne, garanteres ingen af de ovennævnte negative omkostninger og konsekvenser, selvom en person først mener, at sagen ser svag ud. Faktum er, når en lokal DUI-advokat gennemgår en chaufførs anholdelsesoplysninger hos os, der er ajour med DUI-love og er bekendt med anklagemyndighedens advokater på det sted, hvor en person vil gå til retten kl, de vil næsten altid være i stand til at finde en måde at give en kamp chance for at slå og afvise sagen. Dette gælder især, hvis de efter at have gennemgået en persons anholdelsesoplysninger afslører politiets fejl eller andre problemer, der kan have krænket en førers rettigheder. Dette skyldes, at loven om DUI og DHI kørsel er meget teknisk. Den arresterende officer tager en chaufførs ånde eller blod, mange gange uden en kendelse, og så vil de senere bruge disse testresultater mod dem i retten – normalt som deres bedste bevis for at bevise sagen. Men det er også her, at nogle af de bedste forsvar for mulige måder, hvordan man kan slå sagen og få den afvist, findes. Politibetjente skal følge reglerne for DUI-testprocedurer, som loven kræver, og hvis de ikke følger alle reglerne eller begår procedurefejl på noget tidspunkt under en persons anholdelse, testresultaterne beviser, de indsamler, såsom åndedrætsværn og blodprøver oftest, kunne meget vel blive undertrykt fra at blive tilladt i retten til at blive brugt mod en chauffør.

nogle eksempler på vellykkede forsvarsmuligheder, der kan gælde for at vinde eller afvise sagen:

 • når der kan rejses tilstrækkelig tvivl om, hvorvidt anklagemyndigheden har bevist, at en person faktisk kørte bilen;
 • hvorvidt politiet beviste, at en chauffør var under indflydelse ud over en rimelig tvivl;
 • den arresterende officer fulgte ikke reglerne i henhold til loven for DUI-anholdelser og testprocedure, og hvornår og hvordan de skulle gøre det;
 • en efterspørgsel efter åndedrætsværn, blod eller urintest var forkert;
 • hvor en åndedrætsprøve ikke var ved den indledende trafik stop blev uretmæssigt udført;
 • hvor senere blod-eller Åndedrætsprøveresultater på politistationen eller hospitalet blev opnået ikke i henhold til protokollen;
 • hvor der kan fremlægges bevis for det modsatte, såsom i nogle tilfælde, hvor en person havde drinks efter kørsel;
 • når der er en urimelig forsinkelse ved at anlægge en retssag, eller en ret til hurtig retssag krænkes;
 • når den arresterende politibetjent eller anklagemyndigheden ikke vises på retsdagen, eller hvis kontoret begår en afgørende fejl i deres vidnesbyrd sammenlignet hvad politiet rapport sagde han;
 • andre potentielle forsvar, der altid er baseret på begivenhederne i en persons unikke anholdelsesdetaljer

Der er mange veje, som erfarne kriminelle DUI-advokater, der undersøger anholdelsesdetaljer, der er indsendt online til os, vil undersøge for at finde det passende forsvar for en sag. Efter at arrestationsoplysningerne er analyseret, er det næste trin i, hvad man skal gøre, at gennemgå alle politiets beviser eller testresultater mod de indsamlede. Fra det tidspunkt vil de sikre, at der ikke var krænkelser af en førers rettigheder i løbet af trafikstoppet og senere anholdelse. Derudover, at have en sag evalueret hos os, vi vil hjælpe med at sikre, at eventuelle tekniske problemer, der kan gøre beviserne ugyldige – såsom problemer med åndedræts-eller blodprøveprocedurer undersøges nøje.

forståelse af, hvordan man bekæmper lovovertrædelsen

konsekvenserne af en kørsel under påvirkning lovovertrædelse overbevisning er alvorlige:

 • en permanent kriminel fortegnelse.
 • et minimum 1-års kørekort suspension.
 • en gennemsnitlig obligatorisk DUI-bøde på $1.200 plus de ekstra omkostninger ved at skulle installere en tændingslås.
 • øgede bilforsikringssatserne markant i mindst fem år.
 • trængsler med fremtidige jobsøgninger og rejser uden for landet.
 • obligatorisk fængsel tid og længere licens suspension periode for en 2.lovovertrædelse.

for de fleste mennesker er den mest alvorlige straf for en kørsel under påvirkning lovovertrædelse at få deres kørekort suspenderet. Med hvor strenge de nuværende love er blevet for selv en førstegangsforbryder i dag, enhver chauffør, der påberåber sig eller bliver fundet skyldig i en DUI-eller DUI-afgift, vil sandsynligvis være forpligtet til at have en tændingslås installeret på deres bil i en periode på mindst et år, eller få deres licens suspenderet helt i gennemsnit 1 til 3 år i de fleste stater. Dette kan naturligvis have alvorlige karrierekonsekvenser, både lige nu og i fremtiden. En overbevisning om lovovertrædelsen vil sandsynligvis også resultere i store stigninger i bilforsikringssatser og præmier for de første 5 til 10 år bagefter. Derudover, hvis der var en skade, ulykke, eller ejendomsskade relateret til en DUI-lovovertrædelse, en overbevisning om anklagerne kan resultere i, at mange bilforsikringsselskaber ikke dækker omkostningerne for skader eller kvæstelser, der skete på grund af en kørsel under påvirkningsulykken.

den første Førerkorthøring inden straffesagen

Der er to ting til fælles, som enhver kørsel under påvirkningssagen vil dele, og dette er de 2 separate sager, der følger med anklagerne. Den første sag, som en person, der er arresteret for DUI eller DUI, skal stå over for, er den administrative licens tilbagekaldelse (ALR) høring. Denne første sag resulterer, når en chauffør har undladt en åndedrætsværn eller blodprøve, eller er blevet anklaget for at nægte at tage prøver helt. Den anden sag, der følger kort efter sagen om, hvorvidt et kørekort bliver suspenderet eller ej, er den kriminelle DUI – sag-hvilket naturligvis er den mest alvorlige med hensyn til, hvad der vil ske så vidt de værste omkostninger og sanktioner, der kan resultere.

det er vigtigt at indse, at en chauffør har ret til at udfordre og bekæmpe administrativ suspension deres kørekort på den administrative licens tilbagekaldelse høring. Imidlertid, en person skal handle hurtigt for at få hjælp til at etablere et forsvar for at bevare deres licens og undgå Antændelseskravene under denne høring. Hvad sker der efter en anholdelse, er, at en person kun har et begrænset antal dage fra datoen for at blive tiltalt for lovovertrædelsen til at deltage i denne første retsmøde vedrørende status for licensophæng. Hvis en person vælger ikke at deltage eller kæmpe for at beholde deres licens under denne høring, licensen suspenderes automatisk, og kravene til at have en tændingslås installeret vil sandsynligvis også følge. Baseret på hvordan de nuværende love er oprettet for obligatoriske sanktioner, når en person mister denne første administrative licenshøring, og selvom en person senere er i stand til at slå den faktiske DUI-lovovertrædelse eller testafvisningsafgifter for den kriminelle del af sagen, disse licens-og interlock-sanktioner vil stadig blive pålagt føreren. Men efter gennemgang af detaljerne om, hvad der faktisk skete under anholdelsen, gyldige juridiske grunde kan findes for at forhindre licens suspension på den administrative Licens gennemgang høring, som altid vil blive bestemt på de faktiske omstændigheder i sagen detaljer, som en person giver.

11 bedste strategier til bekæmpelse af DUI-anklager

de fleste mennesker, der er tiltalt for en 1.lovovertrædelse, der kører under påvirkningsafgiften, har normalt ingen tidligere erfaring med straffedomstolen, især med hensyn til, hvordan en DUI-sag fungerer. Drivere i denne situation vil have mange spørgsmål om, hvad lovene for potentielle sanktioner, omkostninger og forsvar er, herunder:

 • “vil jeg have en permanent kriminel fortegnelse, der kan findes i en baggrundskontrolsøgning?”
 • ” mister jeg mit kørekort, hvis jeg bliver dømt for en første lovovertrædelse?”
 • ” skal jeg få og betale for en tændingslås eller en åndedrætsværn installeret på min bil for at køre?”
 • ” Hvordan kan jeg vinde eller slå min sag helt for afskedigelse?”
 • ” Hvordan har jeg råd til at betale for de uventede omkostninger ved en advokat for min sag?”

uden at tage skridt til at bekæmpe og slå anklagerne, mens der stadig er tid før en domfældelse eller skyldigt anbringende, vil en DUI eller DBI-lovovertrædelse true en persons ansættelse, evne til at køre med en låseanordning, eller når en licens er suspenderet, og skade et personligt omdømme med det stigma, det vil bære. Som man siger, er den bedste lovovertrædelse et godt forsvar. Dette er netop sandt med at bekæmpe en DUI-afgift, og hvorfor det er så vigtigt at få nylige arrestationsoplysninger undersøgt online hos os for at finde ud af, hvad de bedst mulige forsvarsmuligheder er, der potentielt kan give måder, hvordan man forhindrer en licensophæng, undgå en tændingslås, og endda afvise sagen helt. Forsvar kørsel under indflydelse afgifter kan ofte være teknisk og kompleks karakter. Der er mange stærke forsvarsmetoder baseret på krænkelser af en chaufførs forfatningsmæssige rettigheder og visse testkrav, som de fleste chauffører, der arresteres, ikke først vil være opmærksomme på. Hvis en person erklærer sig skyldig i at prøve at få processen over med lidt hurtigere, før en erfaren DUI-advokat gennemgår arrestoplysningerne online hos os, en chauffør kunne meget vel opgive et gyldigt forsvar, der kan slå lovovertrædelsen fuldstændigt. Efter at arrestationsoplysningerne først kan læses omhyggeligt, skal alt fra rapporten fra den arresterende politibetjent til de tekniske specifikationer for åndedrætsværn undersøges næste. Når arrestationsoplysninger er sendt til os, er det det afgørende første skridt at analysere en sag fra alle mulige vinkler, så hvis der er et stærkt forsvar – finder vi det og diskuterer derefter med dig, hvad du skal gøre næste gang.

udfordrende hvis et DUI Checkpoint-trafikstop var lovligt

udfordrende hvis et DUI Checkpoint-trafikstop var lovligti de fleste tilfælde administreres DUI eller “sikkerheds” – kontrolpunkter, som de ofte nu kaldes, normalt på en relativt travl offentlig vej. Politibetjente vil generelt stoppe hver bil eller, mere sandsynligt, bruge en anden forhåndsgodkendt metode til at stoppe visse chauffører tilfældigt. Disse kontrolpunkter udføres oftest på helligdage og helligdage, om aftenen ind i de tidlige morgentimer, der typisk slutter kl 2-4am de fleste steder. Der kræves også en eller anden form for offentlig anmeldelse for at informere offentligheden om et af disse planlagte DUI-kontrolpunkter. Dette er oftest trykt i den lokale avis, hvor kontrolpunktet finder sted kl. Mens der skal være meddelelse om den kommende checkpoint i et bestemt område, men politiet er ikke forpligtet til at give den nøjagtige placering af, hvor det vil blive afholdt.

Hvad skal man gøre ved et kontrolpunkt:

 • vær respektfuld og høflig som muligt
 • Giv et kørekort efter anmodning
 • bevis for bilforsikring
 • giv bilens registrering, hvis du bliver spurgt
 • nægter høfligt at besvare andre spørgsmål, indtil du først taler med en advokat

hvad en chauffør ikke er juridisk forpligtet til at gøre:

 • Besvar de andre spørgsmål fra politiet
 • Forklar, hvor de har været tidligere eller destination, de skal
 • informere dem om, hvor mange drikkevarer de måtte have haft

Når en chauffør bliver opkrævet kørsel under påvirkning efter at have gennemgået en DUI checkpoint vejspærring, kan mange antage, at de ikke har nogen chance for at slå sagen, men det er bestemt ikke sandt under mange omstændigheder, når en person får den rigtige hjælp i tilstrækkelig tid. Disse typer af afgifter, der involverer enhver checkpoint arrestation scenario, kan ofte vindes på grund af de meget strenge regler politiet skal følge under DUI lov. Efter at have læst de indsendte detaljer om arrestationen online, en dygtig advokat kan finde den bedste forsvarsmulighed for, hvad man skal gøre, der er baseret på de specifikke fakta om, hvad der skete på arrestationstidspunktet, når man gik gennem kontrolpunktet.

bekæmpelse af mistanke om kørsel under påvirkning anholdelse

mistanke om kørsel under påvirkning anholdelseen chauffør kan stoppes for en mistænkt DUI eller DVI-lovovertrædelse, hvis en person rapporteres at køre uregelmæssigt eller farligt på grund af muligheden for at være under påvirkning af alkohol, stoffer eller medicin. Nogle eksempler på denne type kørsel kan omfatte vævning mellem linjerne, dreje brat, overdreven hastighed eller endda køre for langsomt. Når en chauffør er trukket over, de kan være genstand for feltnøjagtighedstest, som også vil omfatte politiet, der holder øje med sløret tale, og andre almindelige forgiftningstegn, såsom problemer med at stå op eller gå i en lige linje, når de udfører testene. Derudover, en bærbar vejpustetest anmodes ofte af politiet om, at en chauffør skal underkaste sig.

forsvar mod DUI-afgifter kan hurtigt blive teknisk og kompleks. Advokaterne, der gennemgår arrestationsoplysningerne, der er indsendt online hos os, har ekspertisen og de tilgængelige ressourcer til at hjælpe med at forklare en chauffør, hvad der kan gøres for at opbygge et stærkt forsvar for deres særlige sag. Efter at have undersøgt alle fakta og potentielle juridiske spørgsmål, der er involveret i arrestoplysningerne, når det er relevant, kan advokaten også bruge toksikologieksperter og andre specialister til at udfordre BAC-aflæsningerne af en åndedrætsværn eller blodprøveresultater.

mange chauffører, der bliver anklaget for kørsel under påvirkning eller en testafvisningsovertrædelse for første gang, har aldrig været igennem det strafferetlige system før, derfor er det så meget mere vigtigt at søge den rette juridiske hjælp til de bedste muligheder for at bekæmpe anklagerne så hurtigt som muligt efter en anholdelse. Advokaterne gennemgå en persons sag detaljer indsendt online til os, vil vide, hvad de tekniske forsvar er, som kan være til rådighed til at slå og afvise sagen straks i retten. Sådanne mulige forsvar inden for en persons anholdelsesoplysninger kan omfatte, om:

 • politiet havde gyldig grund til at stoppe en chauffør i første omgang
 • åndedrætsværn blev korrekt kalibreret
 • blodprøveresultaterne var nøjagtige eller behandlet korrekt
 • eventuelle rettigheder blev krænket på ethvert tidspunkt under trafikstoppet eller arrestationen
 • andre faktorer, der kan have fået politiet til at fejle en chauffør af en DUI-lovovertrædelse

Når det er passende for at opbygge et solidt forsvar, kan en advokat brug også eksperttoksikologer og andre specialister til at hjælpe med at bekæmpe dui-testbevisssagen. Med den rette juridiske hjælp, der diskuterer sagsmulighederne med dig efter en anholdelse, en chauffør, der står over for denne prøvelse, kan være sikker på at modtage den rådgivning, der er nødvendig for at beskytte deres rettigheder og frihed.

spørgsmålstegn ved pålideligheden af vejbanens Nøgternhedstest

pålidelighed af vejbanens Nøgternhedstestnår en chauffør er trukket over for en mistænkt for en DUI-afgift, vil officeren bede dem om at tage nogle nøgternhedstest. En person kan blive bedt om at give åndedræt, blod eller endda en urinprøve. Men før disse kemiske test finder sted, vil en chauffør først blive bedt om at tage det, der er kendt som Feltnøjagtighedstest.

tre typer Feltnøjagtighedstest

politibetjente bruger generelt 3 typer feltnøjagtighedstest, og de kunne beslutte at bruge en eller alle tre, afhængigt af omstændighederne og præferencerne for den arresterende officer. Selvom det ikke lykkes at bestå disse dui-nøgternhedstest, vil det også resultere i, at officeren anmoder om et åndedrag, blod, eller urinprøve for at afgøre, om en chauffør faktisk er under indflydelse af noget, disse første indledende feltnøjagtighedstest er notorisk ikke nøjagtige. Dette skyldes, at disse vejtest er underlagt en politibetjents forudbestemte bias af en DUI-eller DVI-lovovertrædelse. Sandheden er, at de fleste mennesker aldrig kunne bestå disse tests helt ædru. Derfor er der potentielt flere gyldige grunde, der kan vises for at kæmpe og få disse testresultater smidt ud som bevis i retten. Feltnøjagtighedstest er også meget subjektive, hvilket betyder, at de afhænger af en officers mening, i stedet for faktiske videnskabelige data som er indsamlet fra en åndedrætsværn eller blodprøve. Dette betyder også, at en erfaren advokat efter at have gennemgået en persons arrestationsoplysninger kan bekæmpe troværdigheden og nøjagtigheden af politibetjentens opfattelse af chaufføren som en del af den kollektive forsvarsstrategi.

de 3 hovedtyper af DUI-feltnøjagtighedstest udført på en chauffør er:

 • One Leg Stand Test. Ligesom navnet beskriver, kræver det ene ben stående test en person til at stå og balance på det ene ben. Føreren skal stå i normalt op til 30 sekunder, mens det ikke-balancerende ben holdes mindst 6 tommer fra jorden.
 • gå og drej Test. I gang-og drejetesten beder en officer chaufføren om at gå hæl til tå i en lige linje, dreje og derefter gå tilbage. Mange politibetjente vil bruge linjerne malet på siden af en vej, da linjen en chauffør bliver bedt om at gå. Denne type gang – og drejetest skal vise en førers koordinering og evne til at følge anvisningerne som instrueret af officeren. Denne test kan ofte let udfordres af en advokat på grund af almindelige årsager, såsom en dårlig vejoverflade eller udendørs forhold generelt.
 • vandret blik Nystagmus Test. Denne vandrette blik nystagmus test er et kompliceret navn for en relativt let type test. Til denne type nøgternhedstest vil en officer skinne et lys, som normalt er et penlys, ind i førerens øjne for at se, om personens øje pludselig bevæger sig til siden som en reaktion på lyset. Dette skyldes, at for mange mennesker, efter at de har drukket alkohol, kan ufrivillige bevægelser i øjet forekomme. Men da en politibetjent ikke har nogen basislinje til retfærdigt at bedømme en bestemt person ved, om de har en allerede eksisterende øjenlidelse eller bare følsomme øjne generelt, denne test kan også ofte bekæmpes med den rette hjælp.

nægter at tage feltets nøgternhedstest

anklagerne for et afslag på at underkaste sig feltets nøgternhedstest kan resultere i de samme sanktioner som en DUI-eller DVI-overbevisning eller skyldig anbringende. Men når en anholdelse kan undersøges grundigt af os, mange muligheder stadig kan etableres for at forsvare sig mod et afslag afgift lovovertrædelse sag. Fra det øjeblik en chaufførs anholdelse gennemgås hos os til slutningen af sagen, vil en dygtig og lokal advokat have erfaring og ekspertise til effektivt at navigere i de konstant skiftende love for kørsel under påvirkning og finde de bedst mulige måder, hvordan man kan slå en sag effectivel

udfordring af Åndedrætsprøveaflæsningerne

udfordring af Åndedrætsprøveaflæsningerneforsvar af en kørsel under påvirkning lovovertrædelse bliver normalt teknisk, når det kommer til muligheder for, hvordan man udfordrer Åndedrætsprøveaflæsningerne anklagemyndighedens beviser og gennemgang af politiets handlinger under trafikken stopper og efter anholdelsen. Vi forstår, hvordan åndedræts-og blodprøver fungerer for en DUI-sag, samt de procedurer, som politiet skal følge i henhold til loven. De advokater, der undersøger en chaufførs anholdelsesdetaljer online hos os, har den tekniske dygtighed til at håndtere de mest komplekse DUI-og DUI-afgifter, og hvordan man forhindrer, at visse sanktioner og omkostninger sker, når det er muligt.

for mange mennesker, der er anklaget for en DUI-lovovertrædelse, er det deres første erfaring med det strafferetlige system. Vores advokater erstatter usikkerheden med forståelig information og nyttige råd til, hvad de skal gøre. Chauffører stoler på vores hjælp, når de står over for afgifter og deres konsekvenser, herunder:

 • en kørekortsuspension
 • sådan har du råd til eller betaler for de obligatoriske omkostninger og gebyrer
 • straffen og udgiften ved at skulle få en Tændingsinterlock-åndedrætsværn installeret
 • at have en permanent registrering, der kan søges i en baggrundskontrol

en politibetjent kræver tilstrækkelig grund til at stille et lovligt krav om, at en prøve til åndedrætsværn skal leveres enten ved vejkanten eller på stationen. Derudover, med vejpustetestene skal den juridiske fare for en chauffør tydeligt forklares for en person, og i tilfælde, hvor flere forsøg på at levere en test blev forsøgt, en person skal informeres om deres endelige chance for korrekt at overholde testen, før han bliver arresteret. I disse typer tilfælde, hvor en chauffør blev rapporteret af officeren for at have nægtet at tage testen på grund af forskellige mislykkede forsøg, er politiet nødt til at fremlægge bevis såsom vedligeholdelsesregistre for, at den pågældende testenhed var i tilstrækkelig funktionsdygtig stand. En domfældelse af kriminelle DUI-anklager vil have en alvorlig indvirkning på en persons daglige liv, mange gange i flere år fremover. Et tab af kørekort kan påvirke en persons evne til at arbejde, yde støtte til børn eller familie og deltage i andre typer fælles personlige aktiviteter. Selv en 1. gangs lovovertrædelse vil resultere i en kriminel fortegnelse for livet, hvilket drastisk kan påvirke en nuværende jobstilling eller fremtidig karrieresøgning, især når der er behov for et firmakøretøj. Vi forstår, hvad der står på spil for person står over for denne uventede og stressende situation, og vi vil gå selvom alle de bedste muligheder med dig, der kan forsvare sig mod anklagerne.

udfordring af blodprøveresultaterne nøjagtighed

udfordring af blodprøveresultaterne nøjagtighedblodprøver til kørsel under påvirkning anholdelse, skal kun udføres af en registreret phlebotomist eller uddannet læge. For at få en blodprøve administreret skal en chauffør først transporteres til et hospital eller undertiden på en politistation. En blodprøve vil generelt give de mest nøjagtige aflæsninger sammenlignet med den mindre pålidelige åndedrættest. Der er dog stadig mange spørgsmål, der kan rejses om nøjagtigheden af en persons blodprøve, når man kæmper med en DUI charge-sag. Årsager som tiden mellem, hvornår en person først blev stoppet af politiet, og det tidspunkt, hvor blodprøven blev taget, har været kendt for at øge alkoholindholdet i blodet til et højere niveau, end da en chauffør faktisk kørte. Resultaterne af en blodprøve kan være skævt af forskellige årsager, såsom:

 • var testresultaterne forurenet?
 • blev blodprøvebeviset mishandlet?
 • blev blodresultaterne ordentligt nedkølet?
 • er det hævede BAC-niveau falsk på grund af andre testrelaterede problemer?

På grund af den involverede strenge protokol kan en DUI-blodprøve ofte have flere problemer for at skabe rimelig tvivl end en åndedrætsværn. Dette skyldes typisk, at blodprøvebevis går gennem flere mennesker. Det betyder, at blod har det øgede potentiale til at blive påvirket af forhold i miljøet, såsom forkert opbevaring og transportproblemer, hvilket endda kan få alkoholindholdet til at læse højere, mens det allerede har været i opbevaring. Heldigvis, mellem de arrestoplysninger, der er sendt til os af en chauffør online, politirapporten, og andre ressourcer, der er tilgængelige, en dygtig advokat vil ikke være i stand til at finde ud af, om nogen af disse mulige problemer vil gælde for en persons specifikke sag.

viser en DUI-Testafvisningsafgift er forkert

viser en DUI-Testafvisningsafgift er forkerten DUI-afslagsafgift opstår, når en politibetjent beder en chauffør om at tage en åndedrætsprøve enten ved siden af vejen efter at være trukket over eller på politistationen, og en person, du nægter at overholde ved at tage testen. Nogle gange kan en person blive anklaget for en afslag, når de ikke blæste ordentligt ind i enheden. Den arresterende officer skal give en chauffør flere chancer for korrekt at blæse ind i maskinen, før han fortsætter med at opkræve en person med lovovertrædelsen. Et afslag på manglende levering af en testprøve er stadig en alvorlig lovovertrædelse, hvis den dømmes for anklagerne. Sanktionerne for en domfældelse eller skyldigt anbringende for ikke at give en tilstrækkelig prøve eller nægte at tage testen behandles på samme måde som dem, der tog og mislykkedes dem.

det er dog ikke en forbrydelse at nægte en åndedrætsprøve, når en person har en gyldig medicinsk undskyldning. Der er ikke kun en type rimelig undskyldning, der kan være et forsvar for anholdelsen, hvilket er en anden grund til, at hver persons egne arrestationsoplysninger og omstændigheder er så vigtige for at kæmpe og vinde en sag. Medicinske tilstande, der gør det svært at udånde med kraft, kan meget vel være en rimelig undskyldning, eller en helbredstilstand, der kan gøre det farligt at blæse i de metoder, der kræves til maskinen, kan også være en gyldig grund. Efter gennemgang af en chaufførs anholdelsesoplysninger, detaljer kunne også findes, at en persons afvisning af lovovertrædelsesafgift ikke var gyldig. Dette skyldes, at de nuværende love har strenge krav til både den mindre bærbare vejpustetestenhed og større åndedrætsværn på stationen. Hvis disse regler for testene viser sig ikke at være blevet fulgt korrekt af de arresterende politibetjente, åndedrætsafvisningsafgiften kunne gøres ugyldig.

anholdelser af en manglende tilvejebringelse af en ordentlig åndedrætsprøveprøve, i modsætning til at nægte at tage testen overhovedet, kan give nogle ekstra mulige forsvar. Nedenfor er et par scenarier, hvor der kan være potentielle forsvar for ikke korrekt at kunne give en passende testprøve:

 • de verbale instruktioner fra den arresterende officer for, hvordan man blæser ind i enheden, var ikke særlig klar.
 • åndedrætsværn blev ikke vedligeholdt i henhold til testreglerne eller fungerede ikke korrekt.
 • en person kan have forsøgt deres bedste for at overholde testen, men kunne ikke på grund af sygdom eller andet problem.officeren gav ikke en chauffør nok rimelige chancer for at blæse ind i enheden for at få en ordentlig læsning.

brug af en politibetjents manglende læsning af Miranda-rettigheder

brug af en politibetjents manglende læsning af Miranda-rettighederde Miranda-rettigheder, som enhver borger har ret til, er advarsler udstedt af politiet til dem, der er blevet tilbageholdt og er ved at blive afhørt af dem. Uden en Miranda-advarsel, som den kaldes, kan intet, som en person siger Som svar på en officers spørgsmål, bruges som bevis mod en mistænkt DUI-chauffør i retten. Derudover, under det, der kaldes frugten af den giftige træregel, hvis politiet får bevis på grund af afhøring af en person, der er i strid med Miranda-reglerne, noget af det indsamlede bevis eller erklæringer vil ikke være tilladt i retten mod personen. Når en chauffør arresteres for at have kørt under indflydelse, og en officer stiller spørgsmålstegn ved dem, kan uanset hvad personen siger, ikke bruges mod dem, medmindre personen først læses deres Miranda-rettigheder. Det betyder, at når en chauffør er tiltalt for lovovertrædelsen, og kan have indrømmet at drikke, muligvis tage stoffer eller medicin, eller sagde andre ting, der muligvis ikke hjælper en person, en dygtig advokat kan stadig være i stand til at få disse oplysninger opbevaret som bevis, hvis Miranda-reglerne ikke blev fulgt korrekt af politiet.

bekæmpelse af DUI-testresultater Over den lovlige Bac-grænse

bekæmpelse af DUI-testresultater Over den lovlige Bac-grænsekørsel under påvirkning er et komplekst område af loven. DUI-afgifter vindes typisk på 2 måder:

 • eksklusive testresultater eller andre beviser i retten, fordi en førers rettigheder blev krænket.
 • viser en rimelig tvivl om, at en person virkelig var over den lovlige alkoholgrænse for .08 BAC.

Når en chaufførs indsendte anholdelsesoplysninger kan analyseres online hos os, kan strategier til at forsvare og bekæmpe DUI-anklager for en vellykket afskedigelse omfatte:

 • ekskl.
 • de arresterende politibetjente påståede grunde til at mistænke en chauffør, hvis det er under påvirkning, viser sig at have været forkert.
 • at undersøge, om årsagen til at blive trukket over i første omgang var lovlig.
 • om officeren havde en gyldig grund til at anmode om en åndedræts-eller blodprøveprøve.
 • gennemgang af, om testprocedurerne på enten vejsiden eller politistationen havde fejl.
 • i nogle tilfælde, hvor en person ikke kørte, men stadig sigtede, vurderer, om anklagemyndigheden kan bevise, at en person faktisk kørte eller havde kontrol over bilen.
 • brug af en certificeret toksikolog til at vise, at en persons høje BAC-læsning kan være forkert og faktisk ikke var over den lovlige grænse på køretidspunktet.
 • søger offentliggørelse fra politiet af alle de indsamlede beviser opnået.
 • tilvejebringelse af den mest opdaterede juridiske forskning i den nuværende DUI-lov for at sikre, at en person har det bedst mulige forsvar for at kæmpe og vinde sagen.

mens hvordan man håndterer eller kæmper kørsel under påvirkningsafgifterne kan virke ret ligetil i starten, indser folk, der gennemgår denne prøvelse, snart, at dette bestemt ikke er, hvordan det er i virkeligheden. Dette skyldes, at der er en række fakta, der skal bevises, før en chauffør kan dømmes, og når en anholdelse kan undersøges korrekt, der er mange antal potentielle forsvar til rådighed, der kan vinde en sag. Enhver chauffør, der for nylig er blevet arresteret og tiltalt for DUI, det, det, eller en testafvisningsovertrædelse for ikke at give en åndedræt eller blodprøve, vi kan tilbyde den bedste online juridiske hjælp til at finde de rigtige muligheder for at slå sagen i retten.

udfordrende DUI-afgifter for sager, der involverer kvinder

udfordrende DUI-afgifter for sager, der involverer kvindernår kvinder bliver arresteret for en DUI-eller DUI-lovovertrædelse, og fortsæt derefter med at tage en standard åndedrætsprøve, hvad mange mennesker ikke ved er, at de fleste åndedrætsværn er programmeret til en gennemsnitlig mand, når enheden er kalibreret. Dette kan naturligvis medføre store problemer, når en kvinde bliver bedt om at tage denne test, hvis maskinen ikke er korrekt oprettet i første omgang for dem. Mange undersøgelser har vist, at kvinder og mænd behandler og metaboliserer alkohol anderledes end hinanden, hvilket også kan forårsage en række problemer, når det kommer til den alvorlige karakter af DUI-afgifter og teste kvinder retfærdigt ved hjælp af de samme maskiner som mænd. For at tilføje til dette problem har visse lægemidler været kendt for at forårsage problemer, der kan forringe en kvinde, langt mere end hos en gennemsnitlig mandlig chauffør, der bruger de samme typer medicin. Dette kan være tilfældet, selv med nogle håndkøbsmedicin, der kan få en kvinde til at blive beruset, især når det kan kombineres med alkoholholdige drikkevarer.

et andet problem, der er almindeligt, er det faktum, at de fleste af de traditionelle feltnøjagtighedstest ikke er særlig velegnede til kvinder, og kan gøre at tage disse typer vejtest langt mere kompliceret for den gennemsnitlige kvinde at udføre korrekt. Resultaterne af disse forskelle hos mænd og kvinder, der tager de samme nøgternhedstest på samme måde, kan få kvinder til at synes at være mere svækkede, end de faktisk er. Da disse feltnøjagtighedstest allerede er underlagt politiets bias og ikke nødvendigvis fakta om, hvorvidt en kvinde virkelig er under indflydelse eller ej, dette er desto mere grund til vigtigheden af at få en DUI-anholdelse gennemgået af os for at få hjælp så hurtigt som muligt.

Making a Strong Rising Blood Alcohol Content Defense

Making a Strong Rising Blood Alcohol Content Defensei enhver form for DUI-sag kan der være et eller flere forsvar, der kan føre til afskedigelse af anklagerne helt eller en reduktion til en mindre alvorlig lovovertrædelse end kørsel under påvirkning. Blandt de mest betydningsfulde af disse er det stigende Alkoholforsvar i blodet. Mens denne type forsvar mod DUI-afgifter er et relativt simpelt koncept, vil udviklingen af denne strategi kræve undersøgelse og analyse af eksperter inden for blodkemi, toksikologi, alkoholtest på dette område af loven.

i midten af det stigende Bac-forsvar er erkendelsen af, at Åndedrætsprøveresultater ikke altid virkelig viser det nøjagtige niveau af alkoholindhold i en førers blod. For eksempel, hvis en person har endnu en drink lige før de kører deres bil, og hvis de bliver trukket over og skal udføre vejpustetesten, kan der være et højere alkoholniveau på førerens ånde, selvom alkoholen i deres mave ikke er fuldt absorberet i deres system. Med en ordentlig undersøgelse af fakta som tidspunktet for den sidste drink, mængden af alkohol, en person havde, og hvilke DUI-test der blev brugt sammen med andre detaljer, kan det være muligt at vise, at en chauffør ikke virkelig var over den lovlige grænse på det nøjagtige tidspunkt, hvor de først blev stoppet af en officer. De dygtige og lokale advokater, der gennemgår en persons arrestoplysninger eller spørgsmål, der er indsendt online til os, har studeret videnskaben om åndedrætsprøvning og alkoholabsorption, og vi har arbejdet med mange eksperter for at udfordre BAC-aflæsninger. Vi er her for at levere de værktøjer og oplysninger, der er nødvendige for korrekt at forsvare en førers rettigheder, og få de bedst mulige resultater.

bekæmpelse af en DUI-afgift for marihuana og stoffer

bekæmpelse af en DUI-afgift for marihuana-stofferganske ofte i DUI-anklager, der involverer en chauffør, der mistænkes for at være under indflydelse af marihuana eller andre stoffer, blev beviserne fra arrestemnet opnået forkert. Når omstændighederne ved anholdelsen kan gennemgås, en advokat kan muligvis finde gyldige grunde til, at visse beviser vedrørende narkotika eller udstyr skal undertrykkes fra at blive brugt i retten mod en person. To af de almindeligt anvendte forsvar i en kørsel under indflydelse af marihuana eller narkotika afgift er:

 • beviserne blev opnået under en ulovlig søgning eller ugyldig trafik stop.
 • sandsynlig årsag til at søge i et køretøj eller en chauffør var ikke rimelig.

Når en chauffør bliver dømt for kørsel under påvirkning af marihuana eller en anden type ulovlige stoffer, vil en person stå over for de samme omkostninger og sanktioner, som om de blev fundet skyldige i en regelmæssig dui-lovovertrædelse, der involverer alkohol. Hvad dette betyder for en første lovovertrædelse drug dui charge conviction er:

 • mindst 1 år i fængsel,
 • tusinder i obligatoriske dui bøder,
 • en suspension kørekort og tænding Interlock installationskrav
 • narkotika og alkohol rådgivning, ud over regelmæssige dui klasser.

omkostningerne og konsekvenserne med enhver dui / DUI-afgift er høje, herunder for en narkotikaovertrædelse. Hvis en chauffør arresteres for at køre under påvirkning af ulovlige stoffer eller endda en lille mængde marihuana, har en person brug for juridisk hjælp til at bekæmpe sagen med succes. Vi forstår, hvordan de nye DUI love for narkotika arbejde for at etablere de mest effektive forsvar metoder til rådighed. Når en chauffør giver deres arrestoplysninger til os online, Vi kan derefter diskutere sagsmulighederne, og hvordan det kan være muligt at kæmpe for afskedigelse i retten.

få den bedste juridiske hjælp, som en chauffør har brug for efter en første lovovertrædelse DUI-afgift

Hvis der i øjeblikket står over for anklager for kørsel under påvirkning af alkohol eller stoffer, kørsel over den lovlige alkoholgrænse, afvisning af at tage en åndedrætsprøve eller forårsage kropslig skade eller materiel skade, er det vigtigt, at en person får deres anholdelse undersøgt online af os med en lokal og erfaren DUI-advokat. Forståelse af anklagemyndighedens sag, hvordan anklagerne bekæmpes, og hvilke forsvar der er tilgængelige baseret på arrestationsoplysningerne, er afgørende for at kende alle tilgængelige muligheder for muligvis at få sagen afvist. Advokaterne gennemgå en persons anholdelse oplysninger eller spørgsmål, der er forelagt os, alle har en bred vifte af ekspertise, når det kommer til at bekæmpe en DUI og DVI lovovertrædelse sag. Det er disse lokale ekspertadvokater, hvorfra en person vil gå til retten ved og være bekendt med anklagerne i sagen, der kan hjælpe dig med gode råd og diskutere, hvad det bedste forsvar er baseret på alle de specifikke sagsforhold og oplysninger.

selv for en første lovovertrædelse for DUI eller nægter at tage en åndedræt eller blodprøve, vil det have dyre konsekvenser for både en kørekortstatus, når der kræves en tændingslås, og med høje bilforsikringspræmier. Hvis fundet skyldig, dyre sanktioner i henhold til de nye love er på plads, der straks kan påvirke en persons nuværende job, fremtidige beskæftigelsesmuligheder, og herunder evnen til at rejse til et andet land. En chauffør behøver ikke at lade en fejl påvirke deres fremtid og liv i de kommende år. Når en lokal specialist DUI advokat gennemgår en chaufførs anholdelse oplysninger, de sender online med os, de vil så være i stand til at hjælpe med mulige måder, hvordan man undgår de dyre obligatoriske sanktioner for en kørsel under indflydelse overbevisning. Advokaten, der vil gennemgå de indsendte anholdelsesoplysninger, vil bruge deres stærke opmærksomhed på detaljerne til at diskutere med dig, hvordan de kan forsvare sig mod DUI-anklagerne og kæmpe for at få sagen afvist, når det er muligt.uanset hvor dyster en sag kan synes, når en anholdelse først sker, er der levedygtige forsvar for at vinde mod enhver type kørsel under indflydelsesladningsscenariet. Dette skyldes, at der er så mange procedureregler og forfatningsmæssige rettigheder, som en officer skal følge under en DUI-eller DVI-anholdelse. Derfor, når en anholdelse er gennemgået for forsvarsmuligheder baseret på, hvad der skete, en advokat forklarer med dig, hvordan de kan udfordre beskyldningerne gennem en række forskellige metoder. Et par af de mest effektive måder, hvorpå de kæmper og slår en sag, inkluderer; at få testbeviset smidt ud af retten som følge af politiets fejl eller en krænkelse af en førers rettigheder, udfordre tekniske aspekter af åndedrætsværn og blodprøveprocedure eller udfordre officerens grunde til trafikstoppet. Dui-advokaterne, der analyserer arrestationsoplysningerne online, vil være i stand til at diskutere med dig de bedste skridt til at håndtere din situation, gratis og uden forpligtelse af nogen art. En chauffør har ret til at søge juridisk hjælp og konsultation ved en anholdelse eller tilbageholdelse for at få råd, og vores lokale advokater er her for at hjælpe med at diskutere muligheder for måder, hvordan man kan slå & undgå en første domfældelse af DUI eller DVI-lovovertrædelse og de deraf følgende sanktioner i tilfælde af: Alabama, Alaska, Arkansas, Californien, Colorado, Connecticut, Delstaten, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota,Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, – Ja.