Articles

nyheder

hvordan community property ejerskab påvirker din fast ejendom

som et team er vi interesserede i efteruddannelse for vores teammedlemmer. Til en af vores nylige træningssessioner inviterede vi Rachael M. Harbison, advokat hos Hurley Re, P. C. For at tale med os om vigtigheden af at mødes med en ejendomsplanlægger for at sikre, at ejendomsejerskab er korrekt udpeget i et testamente. Vi troede, at vores læsere også kunne drage fordel af nogle af oplysningerne, så vi bad Rachael om at skrive en artikel, vi kunne sende.Central Oregon, kendt for sin skønhed og store rekreative muligheder, har oplevet en betydelig befolkningstilvækst i de sidste mange år. Mange af de familier, der flytter til dette område, kommer fra nabolandene Californien, Idaho, USA eller Nevada. Disse stater deler en ting til fælles: de udpeger alle ægteskabelig ejendom som samfundsejendom. Oregon, på den anden side, er en fællesretlig ejendomsstat. Bevarelse af samfundsejendom efter flytning til Oregon kan give ægtefæller betydelige skattefordele. Derfor, det kan være fordelagtigt for familier, der flytter til dette område, at konsultere en advokat for ejendomsplanlægning, inden de køber ejendom for at diskutere opretholdelse af deres status for samfundsejendom.

hvad er fælles ejendom? Når et ægtepar er bosiddende i en samfundsstat, ethvert aktiv erhvervet under deres ægteskab betragtes som samfundsejendom og ejes ligeligt af begge ægtefæller, medmindre de har underskrevet en aftale om andet. Dette lige ejerskab opstår, selvom ejendommen udelukkende har titlen i en ægtefælles navn.

Hvad sker der, når et par flytter fra en fælles ejendom stat til Oregon? Ejendom mister ikke automatisk sin status som samfundsejendom, når den flyttes til en fællesretlig ejendomsstat. Imidlertid, det er relativt let for et par fejlagtigt at miste en betegnelse for fælles ejendom. For eksempel, erhvervelse af fast ejendom i Oregon som lejere-for-den-helhed eller som lejere-til-fælles med retten til efterladte kunne have den virkning at opsige status for samfundsejendom og konvertere ejendommen til almindelig ejendom.

Hvad er fordelene ved at opretholde fælles ejendom? En potentiel skattefordel ved at bevare samfundsejendom inkluderer at modtage et fuldt trin op i basis ved den efterlevende ægtefælles død. Ved den første ægtefælles død vil den efterlevende ægtefælles andel af den oprindelige ægtefælle få et nyt grundlag ud over den afdøde ægtefælles andel af den oprindelige ægtefælle. IRC 1014 (b) (6). For almindelig ejendom, kun den afdøde ægtefælles del af ejendommen vil modtage en optrapning i basis.

en fælles ejendomsstatus kan også være gavnlig for blandede familier. Nogle ægtefæller ønsker måske at udtænke hans eller hendes Kurtis interesse for deres børn fra et tidligere ægteskab, og hvis ejendommen var samfundsejendom, ville de være fri, gør det. Imidlertid, hvis ejendommen var ejet med retten til efterladte, ejendommen ville overgå til den overlevende ægtefælle i sin helhed. Dette er måske ikke familiens ønskede resultat.

par har muligheder, når de beslutter, om de vil bevare deres status for samfundsejendom eller ej. Almindeligt, et par kan placere deres samfundsejendom i en fælles tilbagekaldelig tillid. Par kan også indgå en aftale om samfundsejendom, i det væsentlige en kontrakt, der udpeger specifikke aktiver som samfundsejendom. Det er vigtigt at gennemgå hver families situation fra sag til sag, da udpegelsen af ejendom afhænger af flere faktorer. Men først at være opmærksom på dine muligheder er nøglen til god planlægning.