Articles

Väärä ystävä

etymologisesta näkökulmasta vääriä ystäviä voi syntyä monella tavalla.

jaettu etymologiamedit

Jos kieli A lainasi sanan kielestä B, tai molemmat lainasivat sanan kolmannesta kielestä tai perivät sen yhteiseltä kantamuodolta, ja myöhemmin sanan merkitys muuttui tai sai lisämerkityksiä ainakin toisessa näistä kielistä, toisen kielen äidinkielen puhuja kohtaa väärän ystävän oppiessaan toisen. Joskus oletettavasti molemmat aistit olivat läsnä yhteisessä kantakielessä, mutta kognitiosanat saivat eri rajoitetut aistit kielessä A ja kielessä B.

aktuaalinen, joka on englannin kielessä yleensä synonyymi Realille, jolla on eri merkitys muissa eurooppalaisissa kielissä, joissa se tarkoittaa ’ajankohtaista’ tai ’ajan tasalla’, ja jonka looginen johdannainen on verbinä ’tehdä nykyinen’ tai ’päivittää’. Aktualise (tai ”actualize”) tarkoittaa englanniksi ”to make a reality of”.

ystäväsanalla itsellään on konjunktioita muissa germaanisissa kielissä; mutta skandinaaviset (kuten ruotsalainen frände, Tanskalainen frænde) tarkoittavat pääasiassa ’sukulaista’. Alkuperäinen Proto-germaaninen sana tarkoitti yksinkertaisesti ’ jotakuta, josta välittää ’ja saattoi siksi viitata sekä ystävään että sukulaiseen, mutta menetti skandinaavisissa kielissä eriasteisen’ ystävä ’- merkityksen, kun taas englannin kielessä se menetti enimmäkseen’ sukulaisen ’ merkityksen. (Monikkoa friends käytetään edelleen harvoin ”sukulaisista”, kuten vuonna 1721 lainatussa skotlantilaisessa sananlaskussa Friends agree best at a distance.)

Viron ja Suomen kielet ovat läheistä sukua, mikä synnyttää vääriä ystäviä:

edel

Virolainen suomalainen
lõuna etelä
Lounas lounasjoki

tai Virolainen vaimu ’henki; aave’ ja suomalainen vaimo ’vaimo’ tai virolainen huvitav ’mielenkiintoinen’ ja suomalainen huvittava ’huvittava’.

Saksan ja Hollannin välillä on paljon sanastollista samankaltaisuutta, mutta yhteisen etymologian omaavien sanojen merkityksen muutokset ovat joissakin tapauksissa johtaneet ’kaksisuuntaisiin vääriin ystäviin’:

Saksa hollanti
See meer järvi
meer Zee Sea

hollanti

Saksa englanti
mögen houden van like, love
dürfen mogen be allowed to Wagen durven dare

Belgiassa yhtäläisyydet Hollannin-ja ranskankielisten sanojen välillä johtavat usein sekaannukseen, kun saman sanan useita eri merkityksiä sekoitetaan keskenään ja siten käännetään väärin. Satiirisessa sketsikomediassa Sois Belge et tais-toi!, esitti Joël Riguelle vuonna 2009, seuraavat esimerkit:

Hollantilainen

ranskalainen
bureau bureau ”desk” tai
kantoor ”office”
kop ”teacup; head” tai
tas ”teacup; bag”
sacoche Sacoche tai handtas ”handbag” tai
zak ”bag, sack, pouch, pocket”
zak ”bag, sack, pouche, pocket” Zak”bag, sack, pouche, pocket”

Italian sana konfetti ’sokeroidut mantelit’ on saanut uuden merkityksen englannin, ranskan ja Hollannin kielessä; italian kielessä vastaava sana on coriandoli.

englannilla ja Espanjalla, jotka molemmat ovat lainanneet Kreikasta ja latinasta, on useita vääriä ystäviä, kuten:

-Sp. darse cuenta-Engl. oivaltaa / Sp. realizar-Engl. carry out

-Sp. realmente-Engl. itse asiassa / Sp. actualmente-Engl. nykyisin

-Sp. publicidad-Engl. mainos / SP. mainos-Englanti. varoitus.

-Sp. ekstraño-Engl. bizarre / SP. bizarro-Engl. rohkea.

englannilla ja Japanilla on myös erilaisia valeystäviä, joista monet ovat wasei-eigo-ja gairaigo-sanoja.

HomonymsEdit

Pääartikkeli: homonyymi

ruotsin kielessä sana rolig tarkoittaa ”hauskaa”: ett roligt skämt (”hauska vitsi”), kun taas lähisukukielissä tanskaksi ja norjaksi se tarkoittaa ’rauhallista’ (kuten”hän oli rauhallinen huolimatta kaikesta hälinästä ympärillään”). Ruotsin alkuperäinen merkitys ’ rauhallisuus ’on kuitenkin säilynyt eräissä vastaavissa sanoissa, kuten ro,’ rauhallisuus’, ja orolig,’ huolestuttava, ahdistunut’, kirjaimellisesti’ei-rauhallinen’. Tanskan ja Norjan sana lukukausi tarkoittaa lukukautta (kuten lukukausi), mutta Ruotsin sana lukukausi tarkoittaa lomaa. Tanskan sana frokost tarkoittaa lounasta, Norjan sana frokost tarkoittaa aamiaista.

ranskaksi sana Hure tarkoittaa villisian päätä, kun taas saksaksi Hure tarkoittaa prostituoitua.

Pseudo-anglismsedit

pääartikkeli: Pseudo-anglismi

Pseudo-anglismit ovat englannin morfeemeista muodostuneita uusia sanoja, jotka ovat riippumattomia analogisesta Englannin konstruktiosta ja joilla on erilainen tarkoitettu merkitys.

Japani on täynnä pseudo-anglismeja, joita kutsutaan nimellä wasei-eigo (”japaniksi tehty Englanti”).