Articles

Hva Er En Leiekonsesjon?

Hva Er En Leiekonsesjon? er investeringseiendommen din ledig for lenge? Mange eiere tror det eneste alternativet er å redusere leien, men det er ikke alltid tilfelle. HVA GJØR TMG i stedet for å redusere den månedlige leien?

først bør du vurdere hva dagens leie er satt til. Hva sier markedet? Hvis leien er satt for høyt over hva dagens leiemarked dikterer, må du kanskje komme ned på prisen, uansett. Men hvis eiendommen din er satt til et passende beløp, men fortsatt ikke får de forespørslene du vil, bør du vurdere å tilby En Leiekonsesjon.En Leiekonsesjon er en fordel som tilbys av en utleier til leietakerne, vanligvis som et incitament til å flytte inn, og kan gjøres på to forskjellige måter: materiell eller monetær. I dagens marked er materielle innrømmelser (typiske elementer som fjernsyn) ikke så vanlige. Monetære innrømmelser, for eksempel en gratis måned med leie, redusert innskudd eller reduserte innflyttingskostnader, brukes ofte til å lokke leietakere.

Et annet punkt å vurdere: Å redusere leien med $100 i løpet av ett år betyr et tap på $1200. Men hvis du tilbyr en leiekonsesjon på $500, og holder gjeldende leiepris, har du beholdt den $ 700 du ellers ville ha gått glipp av.VÅRT TMGS Nye Forretningsteam og Eiendomsforvaltere er eksperter på å leie eiendommer til toppmarkedspriser og leie dem raskt. Vil du vite mer? Kontakt oss i dag.