Articles

Kingdom of heaven (Matteusevangeliet)

når uttrykket først ble brukt, var det klart ment å være eskatologisk med himmelriket henviser til endetiden. Men Da den siste dommen ikke fant sted i den tidlige Kirkes epoke, kom Kristne lærde til å forstå begrepet i referanse til en åndelig tilstand innenfor (konferere Med Lukas 17:21), eller en mye forsinket sluttid (konferere Med Matteus 24:36). Det er et problem for de som tror på en forsinket sluttid, siden uttrykket «guds rike» er knyttet til andre setninger som «for hånden» eller «er nær», noe som tyder på en forestående hendelse. Til denne utfordringen, Albright Og Mann foreslår en bedre oversettelse vil si at riket er » nærmer seg. R. T. France ser Det som enda mer umiddelbar som tyder på at uttrykket bør leses som å henvise til » en tilstand som allerede begynner og krever umiddelbar handling.»

I Det Nye Testamente snakkes guds trone i flere former: Himmelen som guds trone, davids trone, Herlighetens trone, Nådens trone og mange flere. Det Nye Testamente fortsetter Jødisk identifisering av himmelen selv som «guds trone», men lokaliserer Også guds trone som «i himmelen» og har et annet underordnet sete Ved Guds Høyre Hånd for Kristi Sesjon.