Articles

Koninkrijk van de hemel (Evangelie van Matteüs)

toen de zin voor het eerst werd gebruikt, was het duidelijk bedoeld als eschatologisch met het koninkrijk van de hemel verwijzend naar de eindtijd. Echter, toen Het Laatste Oordeel niet plaatsvond binnen het tijdperk van de vroege kerk, begonnen christelijke geleerden De term te begrijpen in verband met een geestelijke toestand binnenin (overleg met Lucas 17:21), of een veel vertraagde eindtijd (overleg met Matteüs 24:36). Er is een probleem voor degenen die geloven in een vertraagde eindtijd, omdat de zinsnede “het koninkrijk van God” is verbonden met andere zinnen zoals “bij de hand” of “is nabij”, Wat een aanstaande gebeurtenis impliceert. Om deze uitdaging, Albright en Mann suggereren een betere vertaling zou zeggen dat het Koninkrijk is “snel nadert.”R. T. France ziet het als een nog meer onmiddellijke suggestie dat de zin moet worden gelezen als een verwijzing naar “een stand van zaken die al begint en onmiddellijke actie vereist.”

in het Nieuwe Testament wordt over de troon van God gesproken in verschillende vormen: De hemel als de troon van God, de troon van David, de troon van heerlijkheid, de troon van genade en nog veel meer. Het Nieuwe Testament gaat door met de Joodse identificatie van de hemel zelf als de “troon van God”, maar plaatst ook de troon van God als” in de hemel ” en heeft een tweede ondergeschikte zetel aan de rechterhand van God voor de zitting van Christus.