Articles

Królestwo niebieskie (Ewangelia Mateusza)

Kiedy wyrażenie to zostało użyte po raz pierwszy, miało ono być eschatologiczne z Królestwem niebieskim odnoszącym się do czasów ostatecznych. Jednak, gdy Sąd Ostateczny nie doszło w erze wczesnego Kościoła, uczeni Chrześcijańscy zrozumieli ten termin w odniesieniu do stanu duchowego wewnątrz (naradzić się z Łukasza 17: 21), lub znacznie opóźniony czas końca (naradzić się z Mateusza 24:36). Ci, którzy wierzą w opóźniony czas końca, mają trudności, ponieważ zwrot „królestwo Boże” jest połączony z innymi zwrotami, takimi jak „pod ręką” lub „jest blisko”, co oznacza nieuchronne wydarzenie. Na to wyzwanie Albright i Mann sugerują, że lepsze tłumaczenie stwierdzałoby, że królestwo „szybko się zbliża.”R. T. France postrzega to jako jeszcze bardziej natychmiastową sugestię, że zwrot ten powinien być odczytywany jako odnoszący się do” stanu rzeczy, który już się zaczyna i wymaga natychmiastowych działań.”

w Nowym Testamencie o tronie Bożym mówi się w kilku formach: Niebo jako tron Boga, TRON Dawida, TRON chwały, TRON łaski i wiele innych. Nowy Testament kontynuuje żydowską identyfikację samego nieba jako „tronu Bożego”, ale także lokalizuje TRON Boży jako” w niebie ” i mając drugie podrzędne miejsce po prawicy Boga na sesję Chrystusa.