Articles

Kultura biznesu w Korei Południowej

Kultura biznesu w Korei Południowej

w ciągu nieco ponad pół wieku (od zakończenia wojny koreańskiej) Korei Południowej udało się przekształcić z głęboko zubożałego narodu w jedną z wiodących gospodarek na świecie. Osiągnięto to przy jednoczesnym ograniczeniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i silnym interwencji rządu, który dyktował politykę i wyznaczanie celów dla lokalnego przemysłu. W tym samym okresie firma przeszła z podążania za rozwojem produktów do globalnego lidera innowacji. A to znacznie poprawiło ogólną zamożność jej obywateli.

Jak udało się Korei Południowej, gdzie tak wiele innych krajów próbowało i zawiodło? Co ma Korea Południowa, czego brakuje w innych krajach? Jednym słowem, odpowiedzią jest kultura. Korea Południowa jest przesiąknięta kluczowymi Konfucjańskimi postawami, które umożliwiły zaistnienie tego cudu gospodarczego. Konfucjanizm wychwala cnoty edukacji; podejście Korei Południowej do edukacji jest powszechnie chwalone i nieustannie badane. Konfucjanizm kładzie nacisk na oszczędność i lojalność; ciężką pracę i akceptację chwilowych trudności, przynosząc z czasem własne nagrody.

Jeśli myślisz o prowadzeniu biznesu w Korei Południowej (a naprawdę powinieneś być), to jeden z kluczowych elementów udanego zaangażowania z południowokoreańskimi odpowiednikami i potencjalnymi partnerami musi być związany z lepszym zrozumieniem południowokoreańskiej kultury biznesowej. Jeśli nie rozumiesz, w jaki sposób firmy są zorganizowane lokalnie, skąd wiesz, z kim powinieneś rozmawiać? Jeśli nie jesteś świadomy, że Korea Południowa jest zorientowana na Grupę, jak możesz zrozumieć lokalny proces podejmowania decyzji?

ten profil kraju zawiera przegląd niektórych kluczowych aspektów południowokoreańskiej kultury biznesowej w zwięzłym, łatwym do naśladowania formacie. Dokument zawiera informacje o:

  • tło dla biznesu
  • struktury biznesowe
  • styl zarządzania
  • spotkania
  • praca zespołowa
  • Komunikacja
  • kobiety w biznesie
  • Rozrywka
  • Najważniejsze wskazówki

Autor

ten profil kultury biznesowej dla danego kraju został napisany przez Keith Warburton, który jest założycielem świadomości kulturowej.doradztwo szkoleniowe globalna kultura biznesu.

Global Business culture jest wiodącym dostawcą szkoleń w zakresie komunikacji międzykulturowej i globalnej wirtualnej pracy zespołowej. Zapewniamy szkolenia dla globalnych korporacji w formatach na żywo w klasie, poprzez webinaria, a także za pośrednictwem naszego centrum edukacji cyfrowej świadomości kulturowej, Global Business Compass.

ten profil światowej kultury biznesowej został zaprojektowany jako wprowadzenie do kultury biznesowej tylko w Korei Południowej, a bardziej szczegółowe zrozumienie wymaga głębszej eksploracji, którą możemy zapewnić poprzez nasze szkolenia i usługi doradcze.