Articles

The7/Multipurpose WordPress Theme

Możesz znaleźć menu opcji motywu w górnym panelu w pulpicie nawigacyjnym WP (rys. 1):

rys. 1. Menu opcji motywu.

istnieją dwa tryby edycji opcji motywu: edytor front-end i edytor back-end.

edytor Front-end

Ten tryb (rys. 2.1) mA podgląd witryny w czasie rzeczywistym i jest domyślnie włączony.

2.1. Edytor Front-end

pozwala również na (rys. 2.2):

 • Ukryj panel opcji i uzyskaj Pełnowymiarowy podgląd witryny;
 • Przełącz podgląd na widok pulpitu/tabletu/telefonu komórkowego.

2.2. Narzędzia edytora Front-end.

edytor Back-end

Ten tryb nie wyświetla podglądu strony, ale pozwala na wyświetlenie interfejsu ustawień motywu w wygodniejszy sposób o pełnej szerokości (rys.3.1).

rys. 3.1. Tryb opcji motywu zaplecza.

możesz przełączyć się na edytor back-end, klikając odpowiedni przycisk (rys. 3.2) na dole listy opcji motywu.

3.2. Przełącz na edytor zaplecza.

Przeczytaj więcej o konkretnych narzędziach opcji motywu poniżej:

 • Kreator
 • Skórki
 • Branding
 • wygląd ogólny
 • Typografia
 • Górny pasek& nagłówek
 • tytuły stron
 • pasek boczny
 • Stopka& dolny pasek
 • przyciski
 • formularz kontaktowy
 • typy postów
 • WooCommerce (Opcjonalnie)
 • WPML (opcjonalnie)
 • archiwa
 • stylizacja obrazu i najechanie kursorem
 • przyciski udostępniania
 • obszary widżetów
 • Import& export
 • advanced