Articles

April 29 födelsedag horoskop

April 29 Zodiac Sign – Taurus

som en Taurus född den 29 April, du är väl känd för din kärleksfulla och beslutsamma natur. Framför allt värdesätter du dina relationer och vänskap, som du ägnar dig åt helt. Du visar en värme som har tjänat dig många vänner, men det kan vara din beslutsamhet som har tjänat dig mest beundrare. Du kan komma ihåg många gånger i ditt liv där din viljestyrka gjorde det möjligt för dig att övervinna stora hinder. Du kan bli förvånad över att veta att många tycker att din beslutsamhet verkligen är inspirerande!

29 April Födelsedagselement-jorden

det parade elementet i Taurus är jorden och i själva verket av alla stjärntecken har bara Taurus en fast förbindelse med jorden. I livet strävar du efter att vara lika stabil och kraftfull som själva marken du står på. Denna kvalitet är ett resultat av din speciella relation med jorden. Dessutom är det jordens kraft som bidrar till dina praktiska känslor. Medan andra har sina huvuden i molnen, kommer jordens inflytande att låta dig skörda fördelarna med att sträva efter realistiska mål.

29 April härskande Planet-Venus

Oxen är föremål för Venus planetariska styre och när du föddes i den första dekan eller en del av tecknet, ger Venus dig en dubbel hjälp av sin kraft. Att vara harmoniens planet kan Venus inflytande bevittnas i dina sociala egenskaper, värderingar och uppskattning av skönhet. Mer än någon av de andra Taurus-Decanerna, ditt unika planetariska inflytande gör dig materialistisk. Även om detta inte bör förväxlas med grunt, har du helt enkelt en önskan att omge dig med de finare sakerna i livet. I den meningen kan ditt behov av komfort och skönhet driva dina professionella ambitioner. I kärlek är du trogen och lojal. Ibland, du kan vara lite för” känsligt feely, ” men detta är bara en återspegling av din uppskattning av intimitet. Omge dig med individer som delar din uppskattning av skönhet och lojalitet, eftersom detta kommer att ge dig mest lycka.

29 April Taurus Personality

en Taurus född den 29 April handlar om hur de uppfattas av andra. Detta beror på en hög känslighet, de bokstavligen ”känner” godkännandet eller ogillandet av dem omkring dem. En del av deras problem är oförmågan att uppskatta sina egna bästa karaktärsdrag.