Articles

Egenskapscykel

egenskapscykeln följer ett förutsägbart mönster. Detta mönster avslöjar tre distinkta faser som Boom följt av nedgång följt av återhämtning innan nästa Boom börjar etc. Fastighetscykeln (obehindrad) kommer alltid att följa detta mönster så att en Boom inte kan föregå en annan Boom utan att först uppleva en nedgång följt av en återhämtning innan nästa Boom kan komma fram. Fastighetscykeln måste ha en fri marknad där egendomsägande kan uppnås av medborgare utan betydande statliga restriktioner för ägande eller någon form av monopol.

Följande är en översikt över endast några av de element som framgår av var och en av egenskapscykelfaserna.

BoomEdit

när bommen fasen börjar de flesta människor misslyckas med att tro bommen kommer att pågå och tror att det är bara en kortsiktig anomali eftersom de inte har samband med att förstå egenskapen cykeln.

vad som observeras under Bomfasen inkluderar:

 • hyrorna stiger till nivåer som ställer betydande ekonomiskt tryck på hyresgäster
 • den tid det tar för en fastighet att sälja efter att ha listats för försäljning minskar markant
 • fastighetspriserna stiger
 • avkastningen faller när priserna stiger proportionellt mer än hyrorna stiger
 • Det finns få HYPOTEKSINNEHAVARE/tvångsförsäljning
 • fastighetsfinansiering är lätt att få och det finns ett antal nya utlåningsprodukter som gör upplåning lättare
 • människor lånar mot sina ökade husvärden och spendera dessa pengar på konsumentvaror (TV, båtar, helgdagar, bilar etc.)
 • Det finns många fastighetsseminarier som konkurrerar om investerardollar
 • egendom är ett hett ämne i media. Inledningsvis finns det mycket spekulationer om hur prisökningen kommer att fortsätta, men senare i bommen media vänder sin uppmärksamhet till den minskade överkomliga priser på egendom
 • Det finns en hel del diskussioner om hur denna Boom aldrig kommer att sluta dvs. ”det är annorlunda den här gången” och förväntningarna att det inte kommer att bli någon efterföljande Nedgångsfas

SlumpEdit

nedgångsfasen börjar vanligtvis en lång tidsperiod (ofta år) innan de flesta inser att fastighetsmarknaden är i nedgångsfasen, eftersom det finns en fördröjning mellan de skiftande trenderna hos ”Nyckeldrivrutinerna” och de effekter som framgår på fastighetsmarknaden. Nedgången är vanligtvis den längsta fasen i fastighetscykeln. Ju längre och större föregående Boom, desto längre och hårdare kommer den efterföljande nedgången sannolikt att vara. I motsats till den allmänna opinionen faller fastighetsvärdena inte nödvändigtvis under en nedgång, värden kan helt enkelt stanna under en lång period.

vad som observeras under nedgången inkluderar:

 • ökade lediga platser för hyresfastigheter
 • minskat kassaflöde för investerare
 • fastighetspristillväxten stagnerar och/eller fastighetsvärdena faller
 • hur lång tid att sälja en fastighet ökar markant
 • ökat antal hypotekslån/tvångsförsäljning
 • fastighetsfinansiering är svårare att få
 • Det finns mycket ”doom och dysterhet” om fastighetsvärdena är för höga i media
 • många fastighetsfastigheter investerare upplever lägre kassaflöde och säljer ner sina fastighetsportföljer till viss del eller helt.

RecoveryEdit

återhämtningsfasen är alltid mycket kortare än nedgången eller bomfaserna.

vad som observeras under återhämtningsfasen inkluderar:

 • ökade hyror och kassaflöden
 • hur lång tid att sälja en fastighet minskar
 • fastighetspriserna börjar öka
 • mycket förvirring i media råder om huruvida den senaste fastighetsvärdestillväxten är hållbar
 • många potentiella fastighetsköpare försenar köpet eftersom de visade att värdet faller eller en långsam marknad i föregående nedgång.