Articles

Himmelriket (Matteusevangeliet)

När frasen först användes var den tydligt avsedd att vara eskatologisk med himmelriket som hänvisar till sluttiderna. Men när den sista domen misslyckades med att inträffa inom den tidiga kyrkans tid, kom kristna forskare att förstå termen med hänvisning till ett andligt tillstånd inom (konfer med Lukas 17:21), eller en mycket försenad sluttid (konfer med Matteus 24:36). Det finns en svårighet för dem som tror på en försenad sluttid, eftersom frasen ”Guds rike” är kopplad till andra fraser som ”till hands” eller ”är nära”, vilket innebär en överhängande händelse. Till denna utmaning, Albright och Mann föreslår en bättre översättning skulle säga att kungariket ”närmar sig snabbt.”R. T. Frankrike ser det som ännu mer omedelbart och föreslår att frasen bör läsas som att hänvisa till ”ett tillstånd som redan börjar och kräver omedelbar handling.”

i Nya Testamentet talas Guds tron i flera former: Himlen som Guds tron, Davids tron, härlighetens tron, nådens tron och många fler. Nya Testamentet fortsätter Judisk identifiering av himlen själv som ”Guds tron”, men lokaliserar också Guds tron som” i himlen ” och har en andra underordnad plats vid Guds högra sida för Kristi Session.