Articles

Leaf miner

som namnet antyder, larverna av dessa skadeinsekter äta bort på insidan av bladen, orsakar kontrollampa spår – eller gruvor.

beskrivning

kvinnliga insekter lägger små ägg på löv av äpple, järnek, krysantemum och många andra växter. Vid kläckning tunnlar insektslarverna in i bladen och matas mellan de två bladytorna. Detta skapar tydliga spår eller’ gruvor ’ i bladet.

symptom

Bladgruvar lämnar bleka vridningstunnlar under ytan av drabbade löv. De är dekorativt fula, men gör normalt liten eller ingen större skada på växter. Hästkastanjbladmineraren har dock blivit ett problem de senaste åren och orsakar betydande skador.

behandling och kontroll

allmänna Tips

om möjligt, squash tunneln för att döda de grävande larverna eller plocka av drabbade löv och bränna dem. Regelbunden odling av jorden under den drabbade växten gör det möjligt att mata fåglar för att minska befolkningen när de matar på popparna.

kemisk kontroll

det är mycket svårt att uppnå god kontroll av bladgrävare med insekticider, eftersom de skyddas i bladet. Om växter attackeras i stor utsträckning, beroende på växten, kan en systemisk insektsmedel hjälpa till att kontrollera dem.