Articles

ljus kasta på sambandet mellan Depression, demens

fortsatt

å andra sidan verkade demensens början inte vara associerad med en ökning av depression. Faktiskt, motsatsen verkade vara sant.

”Vi fann att personer som utvecklar demens inte blev mer deprimerade när de utvecklade demens, de blev faktiskt mindre deprimerade”, sa Wilson.

”När människor förlorar sina tänkande och minneskunskaper blir det svårare att bli deprimerad och förbli deprimerad”, fortsatte han. ”Depression beror på en viss kontinuitet i upplevelsen som störs när du utvecklar demens. Det är kvar till resten av oss att känna sig deprimerade när vi ser våra nära och kära glida in i demens.”

men forskarna fann inget samband mellan depression och demensrelaterad skada i hjärnan.

det kan innebära att behandling av depression bara kommer att avvärja en del av tänkandet och minnesnedgången som uppstår med åldern, säger Dr Alan Manevitz, en klinisk psykiater vid Lenox Hill Hospital i New York City.

”klart, att delta i depression under sitt liv, precis som träning eller äta rätt, kommer att leda till att åtminstone skjuta upp en del av den mentala nedgången som kommer med åldrande”, sa Manevitz. ”Om du behandlar depressiva symtom kan du också vända en del av nedgången som är relaterad till depressionen.”